Skorašnje poruke

Stranice: [1] 2 3 ... 10
1
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato juče u 15:10:59 »

(AN 1.188-197) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 14. etadaggavaggo, 1. paṭhamavaggo

♦ 188. “etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ rattaññūnaṃ yadidaṃ aññāsikoṇḍañño”.

Monasi, među mojim učenicima prvi po starešinstvu je Aññāsikoṇḍañña.

♦ 189. ... mahāpaññānaṃ yadidaṃ sāriputto.

...po velikoj mudrosti Sāriputta.

♦ 190. ... iddhimantānaṃ yadidaṃ mahāmoggallāno.

...po psihičkim moćima Mahāmoggallāna.

♦ 191. ... dhutavādānaṃ yadidaṃ mahākassapo.

...po strogom pridržavanju pravila ponašanja  Mahākassapa.*


♦ 192. ... dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ anuruddho.

...po božanskom oku Anuruddha.

♦ 193. ... uccākulikānaṃ yadidaṃ bhaddiyo kāḷigodhāyaputto.

...po plemenitom rodu Bhaddiya, sin Kāḷigodhin.

♦ 194. ... mañjussarānaṃ yadidaṃ lakuṇḍaka bhaddiyo.

...po divnom glasu patuljak Bhaddiya.

♦ 195. ... sīhanādikānaṃ yadidaṃ piṇḍolabhāradvājo.

...po lavljem riku Bhāradvāđa, sakupljač darova.

♦ 196. ... dhammakathikānaṃ yadidaṃ puṇṇo mantāṇiputto.

...po objašnjavanju učenja Puṇṇa, Mantāṇin sin.

♦ 197. ... saṃkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ vibhajantānaṃ yadidaṃ mahākaccānoti.

...po detaljnom raščlanjivanju onoga što je ukratko izloženo Mahākaććāna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*napomena: alternativna verzija ove sutte ima izraz "dhutaṅgadharānaṃ" umesto "dhutavādānaṃ".
U tom slučaju mogli bismo ovaj deo prevesti da je Mahākassapa prvi među učenicima po asketskim 
praksama (dhutaṅga, navodi se njih 13). Čitajući biografiju Mahākassape, zaključujemo da oba tumačenja imaju smisla.
2
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Februar 15, 2024, 11:51:20 »(AN 1.170-187) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 13. ekapuggalavaggo

♦ 170. “ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.

Monasi, jedna osoba na ovome svetu rodila se se na korist mnogih, radi sreće mnogih, iz saosećanja prema ovom svetu, zarad mnogih, na korist i sreću bogova i ljudi.

katamo ekapuggalo?

Koja je to osoba?

tathāgato arahaṃ sammāsambuddho.

Tathāgata, Blaženi, potpuno probuđeni.

ayaṃ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānan”ti.

Monasi, to je ta osoba na ovome svetu koja se rodila na korist mnogih, radi sreće mnogih, iz saosećanja prema ovom svetu, zarad mnogih, na korist i sreću bogova i ljudi.
 
♦ 171. “ekapuggalassa, bhikkhave, pātubhāvo dullabho lokasmiṃ.

Monasi, pojavljivanje jedne osobe retko je u ovom svetu.

katamassa ekapuggalassa?

Koja je to osoba?

tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa.

Tathāgata, Blaženi, potpuno probuđeni.

imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa pātubhāvo dullabho lokasmin”ti.

To je ta osoba, monasi, čije je pojavljivanje retko u ovom svetu.

♦ 172. “ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati acchariyamanusso.

Monasi, jedna osoba koja na ovome svetu rodila se kao čudesno ljudsko biće.

katamo ekapuggalo?

Koja je to osoba?

tathāgato arahaṃ sammāsambuddho.

Tathāgata, Blaženi, potpuno probuđeni.

ayaṃ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati acchariyamanusso”ti.

To je ta osoba, monasi, na ovome svetu koja se rodila kao čudesno ljudsko biće.

♦ 173. “ekapuggalassa, bhikkhave, kālakiriyā bahuno janassa anutappā hoti.

Smrt jedne osobe, monasi, jeste žalost mnogim ljudima.

katamassa ekapuggalassa?

Koja je to osoba?

tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa.

Tathāgata, Blaženi, potpuno probuđeni.

imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotī”ti.

Smrt ove osobe, monasi, jeste žalost mnogim ljudima.

♦ 174. “ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dvipadānaṃ aggo.

Monasi, jedna osoba na ovome svetu rodila se jedinstvena, nezavisna, neprocenljiva, neuporediva, bez premca, nenadmašna, bez sebi ravnog, bez takmaca, najviša među ljudima.

katamo ekapuggalo?

Koja je to osoba?

tathāgato arahaṃ sammāsambuddho.

Tathāgata, Blaženi, potpuno probuđeni.

ayaṃ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dvipadānaṃ aggo”ti.

Monasi, to je ta osoba na ovome svetu koja se rodila jedinstvena, nezavisna, neprocenljiva, neuporediva, bez premca, nenadmašna, bez sebi ravnog, bez takmaca, najviša među ljudima.

♦ 175-186. “ekapuggalassa, bhikkhave, pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hoti, mahato ālokassa pātubhāvo hoti, mahato obhāsassa pātubhāvo hoti, channaṃ anuttariyānaṃ pātubhāvo hoti, catunnaṃ paṭisambhidānaṃ sacchikiriyā hoti, anekadhātupaṭivedho hoti, nānādhātupaṭivedho hoti, vijjāvimuttiphalasacchikiriyā hoti, sotāpattiphalasacchikiriyā hoti, sakadāgāmiphalasacchikiriyā hoti, anāgāmiphalasacchikiriyā hoti, arahattaphalasacchikiriyā hoti.

Monasi, pojava jedne osobe znači pojavu velikog uvida, znači pojavu velike svetlosti, znači pojavu velikog sjaja, znači pojavu šest nenadmašnih stvari, znači postignuće četiri analitička znanja, znači proniknuće mnogo vrsta elemenata, znači proniknuće različitih vrsta elemenata, dostizanje ploda oslobođenja putem mudrosti, znači dostizanje ploda ulaska u tok, znači dostizanje ploda jednom-povratnika, znači dostizanje ploda ne-povratnika, znači dostizanje ploda arahanta.

katamassa ekapuggalassa?

Koja je to osoba?

tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa.

Tathāgata, Blaženi, potpuno probuđeni.

imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hoti, mahato ālokassa pātubhāvo hoti, mahato obhāsassa pātubhāvo hoti, channaṃ anuttariyānaṃ pātubhāvo hoti, catunnaṃ paṭisambhidānaṃ sacchikiriyā hoti, anekadhātupaṭivedho hoti, nānādhātupaṭivedho hoti, vijjāvimuttiphalasacchikiriyā hoti, sotāpattiphalasacchikiriyā hoti, sakadāgāmiphalasacchikiriyā hoti, anāgāmiphalasacchikiriyā hoti, arahattaphalasacchikiriyā hotī”ti.

Monasi, pojava te osobe znači pojavu velikog uvida, znači pojavu velike svetlosti, znači pojavu velikog sjaja, znači pojavu šest nenadmašnih stvari, znači postignuće četiri analitička znanja, znači proniknuće mnogo vrsta elemenata, znači proniknuće različitih vrsta elemenata, dostizanje ploda oslobođenja putem mudrosti, znači dostizanje ploda ulaska u tok, znači dostizanje ploda jednom-povratnika, znači dostizanje ploda ne-povratnika, znači dostizanje ploda arahanta.

♦ 187. “nāhaṃ bhikkhave, aññaṃ ekapuggalampi samanupassāmi yo evaṃ tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavatteti yathayidaṃ, bhikkhave, sāriputto.

Monasi, ne vidim nijednu drugu osobu koja na tako savršen način nastavlja da okreće nenadmašni točak učenja što ga pokrenu Tathāgata, kao što je to, monasi, Sāriputta.

sāriputto, bhikkhave, tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetī”ti.

Sāriputta, monasi, na tako savršen način nastavlja da okreće nenadmašni točak učenja što ga pokrenu Tathāgata.
3
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Februar 15, 2024, 11:39:13 »
Upravo stiže novi nastavak  :)
4
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka Sati poslato Januar 30, 2024, 05:10:32 »
Odlično da prevod lagano odmiče. Samo napred!  :bravo:
5
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Januar 29, 2024, 16:40:58 »

(AN 1.150-162-169) Aṅguttara Nikāya,ekakanipātapāḷi, 12. anāpattivaggo

♦ 150. “ye te, bhikkhave, bhikkhū anāpattiṃ āpattīti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya, bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.

Monasi, oni od vas koji ono što nije prekršaj monaških pravila predstavljaju kao prekršaj monaških pravila ti monasi to čine na štetu mnogih, na nesreću mnogih, na propast, štetu i patnju mnogih osoba - bogova i ljudi.

bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū apuññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentī”ti. paṭhamaṃ.

Oni mnoga loša dela gomilaju i vode propasti ovog istinskog učenja.

♦ 151. “ye te, bhikkhave, bhikkhū āpattiṃ anāpattīti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya, bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.

Monasi, oni od vas koji prekršaj monaških pravila predstavljaju kao ono što nije prekršaj monaških pravila ti monasi to čine na štetu mnogih, na nesreću mnogih, na propast, štetu i patnju mnogih osoba - bogova i ljudi.

bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū apuññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentī”ti. dutiyaṃ.

Oni mnoga loša dela gomilaju i vode propasti ovog istinskog učenja.

♦ 152-159. “ye te, bhikkhave, bhikkhū lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpenti

Monasi, oni od vas koji blagi prekršaj monaških pravila predstavljaju kao ozbiljan prekršaj monaških pravila

... pe

...isto

... garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpenti

...ozbiljan prekršaj monaških pravila predstavljaju kao blag prekršaj monaških pravila

... pe

...isto

... duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpenti

...najozbiljniji prestup predstavljaju kao nešto što nije najozbiljniji prestup u monaškim pravilima

... pe

...isto

... aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpenti

...nešto što nije najozbiljniji prestup predstavljaju kao nešto što je najozbiljniji prestup u monaškim pravilima

... pe

...isto

... sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpenti

...ispravljiv prekršaj predstavljaju kao nešto što nije ispravljiv prekršaj

... pe

...isto

... anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpenti

...nešto što nije ispravljiv prekršaj predstavljaju kao ispravljiv prekršaj 

... pe

...isto

... sappaṭikammaṃ āpattiṃ appaṭikammā āpattīti dīpenti

...prekršaj sa pokajanjem predstavljaju kao prekršaj bez pokajanja

... pe

...isto

... appaṭikammaṃ āpattiṃ sappaṭikammā āpattīti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya, bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.

...prekršaj bez pokajanja predstavljaju kao prekršaj sa pokajanjem, ti monasi to čine na štetu mnogih, na nesreću mnogih, na propast, štetu i patnju mnogih osoba - bogova i ljudi.

bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū apuññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentī”ti. dasamaṃ.

Oni mnoga loša dela gomilaju i vode propasti ovog istinskog učenja.

♦ 160. “ye te, bhikkhave, bhikkhū anāpattiṃ anāpattīti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya, bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.

Monasi, oni od vas koji ono što nije prekršaj monaških pravila predstavljaju kao ono što nije prekršaj monaških pravila ti monasi to čine na korist mnogih, na sreću mnogih, zarad mnogih, radi koristi i sreće mnogih osoba - bogova i ljudi.

bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū puññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ ṭhapentī”ti. ekādasamaṃ.

Oni mnoga dobra dela gomilaju i vode učvršćivanju ovog istinskog učenja.

♦ 161. “ye te, bhikkhave, bhikkhū āpattiṃ āpattīti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya, bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.

Monasi, oni od vas koji prekršaj monaških pravila predstavljaju prekršaj monaških pravila ti monasi to čine na korist mnogih, na sreću mnogih, zarad mnogih, radi koristi i sreće mnogih osoba - bogova i ljudi.

bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū puññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ ṭhapentī”ti. dvādasamaṃ.

Oni mnoga dobra dela gomilaju i vode učvršćivanju ovog istinskog učenja.

♦ 162-169. “ye te, bhikkhave, bhikkhū lahukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpenti...

Monasi, oni od vas koji blagi prekršaj monaških pravila predstavljaju kao blag prekršaj monaških pravila...

garukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpenti...

ozbiljan prekršaj monaških pravila predstavljaju kao ozbiljan prekršaj monaških pravila...

duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpenti...

najozbiljniji prestup predstavljaju kao najozbiljniji prestup u monaškim pravilima... 

aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpenti...

nešto što nije najozbiljniji prestup predstavljaju kao nešto što nije najozbiljniji prestup u monaškim pravilima...

sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpenti...

ispravljiv prekršaj predstavljaju kao ispravljiv prekršaj...

anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpenti...

nešto što nije ispravljiv prekršaj predstavljaju kao nešto što nije ispravljiv prekršaj...
 
sappaṭikammaṃ āpattiṃ sappaṭikammā āpattīti dīpenti...

prekršaj sa pokajanjem predstavljaju kao prekršaj sa pokajanjem...

appaṭikammaṃ āpattiṃ appaṭikammā āpattīti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya, bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.

prekršaj bez pokajanja predstavljaju kao prekršaj bez pokajanja ti monasi to čine na korist mnogih, na sreću mnogih, zarad mnogih, radi koristi i sreće mnogih osoba - bogova i ljudi.

bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū puññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ ṭhapentī”ti. vīsatimaṃ.

Oni mnoga dobra dela gomilaju i vode učvršćivanju ovog istinskog učenja.
6
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: vītadosattā - Шта је ttā ?
« Poslednja poruka Sati poslato Decembar 24, 2023, 10:39:34 »
Da, ja sam studirao pali dve godine, ali nisam baš neki ekspert, jer se te stvari brzo zaboravljaju. Zato povremeno obnavljam.
Možda će ti biti korisno da pogledaš i kurs palija koji sam napravio na srpskom, u dva dela, Uvod u pali i Srednji kurs palija.
Snimci su na Youtube, ukucaj nazive u search i naći ćeš. Svaki od kurseva ima negde 19-20 nastavaka.

Eto, to je to i srećno učenje. A i prevođenje :)

7
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: vītadosattā - Шта је ttā ?
« Poslednja poruka dzimidzons poslato Decembar 24, 2023, 10:10:58 »
Да, врло, хвала!


Питао сам ово и на енглеском пали форуму и исто ми је неко скренуо пажњу на те апстракне именице, тај курс где учим пали стаје код локатива а апстракне именице су касније у Вордеровој књизи па нисам ни знао да постоје.


Видим по овоме да баш знаш пали, свака част, ја се сналазим са енглеским преводима и користим Tipitaka Pali Reader i Digital Pali Reader.
8
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: vītadosattā - Шта је ttā ?
« Poslednja poruka Sati poslato Decembar 23, 2023, 10:27:06 »
khayā dosassa, vītadosattā

khaya = uništenje, razaranje / oblik sa -ā na kraju je, u ovom slučaju, ablativ.
dosa = mržnja / oblik sa -ssa na kraju je genitiv.
vīta = biti bez nečega, oslobođen nečega / particip prošli od glagola vināti = plesti, tkati
dosattā = da ovo jeste ablativ, ali ne zbog -ttā, već zbog tog na kraju. Inače, ovde imamo apstraktnu imenicu i ona se gradi dodavanjem nastavka -ta (kod imenica ženskog roda) ili -tta (kod imenica muškog roda ili -ttaṃ (kod imenica srednjeg roda). Apstraktne imenice izražavaju stanje, prirodu ili kvalitet onoga što znači osnovna imenica ili pridev od koje su napravljene. Na primer: micchā = pogrešno / micchatta = pogrešnost. Pa bi tako dosattā bilo stanje mržnje, a vītadosattā stanje bez mržnje, pročišćenost od mržnje

Prevod sutte je: Zato što je oslobođen mržnje, zbog razaranja mržnje.
Mada kada sad gledam, možda bi se moglo prevesti za nijansu drugačije. Otprilike ovako:
"Zato što je razaranjem mržnje stigao do stanja oslobođenosti od mržnje."

Korišćenje apstraktne imenice ovde znači da je to "stanje bez mržnje" trajno, a ne privremeno.

Nadam se da ti je ovo bilo od pomoći :)
9
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: vītadosattā - Шта је ttā ?
« Poslednja poruka dzimidzons poslato Decembar 22, 2023, 20:26:24 »
Мислим да сам извалио у чему је ствар (исправите ме ако грешим).


ttā није наставак већ су vītarāga и vītarāgatta речи за себе, а ā је инструментал.
10
Prvi prevodi i konsultacije o njima / vītadosattā - Шта је ttā ?
« Poslednja poruka dzimidzons poslato Decembar 22, 2023, 14:50:15 »
Поздрав,


Прва сута Мађиме, нпр. овако се завршава пасус - khayā dosassa, vītadosattā.


vītadosattā је преведено нешто попут "кроз уништавање мржње", мада мени није јасан тај "ttā " крај, у програму који користим пише да је можда аблатив мада не видим тај наставак у Вордеровом курсу где учим пали.


Зна ли неко шта је то ttā ?
Stranice: [1] 2 3 ... 10