Pali, jezik budističkog kanona > Uvod u pali

Lekcija br. 4

(1/2) > >>

Sati:
Prevod 4. lekcije, gramatička objašnjenja sa vežbama možete preuzeti odavde

Mnogo uspeha u učenju vam želim!  :sesir

Sati:
Na poslednjem času smo prevodili Budinu formulaciju prve plemenite istine: Postoji patnja.
Usput se poveo razgovor o tome kako u tom kontekstu treba prevesti pojam dukkha, da li kao imenicu: patnja ili kao pridev: bolno.

Peter Harvey u svojoj izvanrednoj knjizi An Introduction to Buddhism zalaže se za ovu drugu varijantu.
Ako pročitate odlomak iz te knjige ovde, saznaćete i zašto.

Inače Harvey umesto plemenita istina koristi sintagmu "true reality for spiritually enobled"  :andjali

GoranK:
Gledajući rečenice iz ove lekcije naišao sam na izraz ''candimasūriyānaṃ''. Kako ga nisam mogaći pronaći na listi riječi možete li ovdje objasniti koje mu je značenje? Unaprijed hvala

Sati:
candimā = mesec
sūriya = sunce

-ānaṃ = nastavak za genitiv/dativ množine kod imenice muškog roda osnove na -a.

U zavisnosti od rečenice, mesec i sunce mogu biti uzeti kao nebeska tela, ali i kao božanstva.

 :andjali

Sati:
Ovo su rešenja prve vežbe u lekciji 4, da vam se nađu dok budete analizirali pali tekst.  :sesir


1. Evameva kho, bhikkhave, cattāro‘me1 samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkilesā, yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.

upakkiliṭṭha = uprljan (ono čime je uprljan je u instrumentalu)
tapati = blista
bhāsati = sjaji (od sansk. bhās-) // u paliju sva tri sansk. glasa: s, ṣ, ś postali su s
virocati = zračiti

Isto tako, monasi, četiri su ove mentalne nečistoće kod asketa i brahmana kojima (kada su) uprljani, neke askete i brahmani ne blistaju, ne sjaje, ne zrače.


Katame cattāro?
Koje četiri?

-------------
Santi, bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā suraṃ pivanti merayaṃ, surāmeraya+pānā ap+paṭiviratā.

surā = rakija
merayaṃ = vino
pivati = pije
pānaṃ = piće; pijenje
paṭivirata = uzdržan od (ide sa ablativom)

Ima, monasi, nekih asketa i brahmana koji piju rakiju i vino, ne uzdržavaju se od pijenja rakije i vina.

-------------
Ayaṃ, bhikkhave, paṭhamo samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.

paṭhama = prvi

Ovo je, monasi, prva od nečistoća asketa i brahmana kojom (kada su) uprljani, neke askete i brahmani ne blistaju, ne sjaje, ne zrače.

-------------
Santi, bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā methunaṃ dhammaṃ paṭisevanti, methunasmā dhammā appaṭiviratā.

methuna = seksualni
   -dhammo = seksualni odnos
paṭisevati = sledi, prati; upušta se, prepušta se nečemu, doživljava nešto

Ima, monasi, nekih asketa i brahmana koji se upuštaju u seksualni odnos, ne uzdržavaju se od seksualnog odnosa.

-------------
Ayaṃ, bhikkhave, dutiyo samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.

Ovo je, monasi, druga nečistoća asketa i brahmana kojom (kada su) uprljani, neke askete i brahmani ne blistaju, ne sjaje, ne zrače.

-------------
Santi, bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā jātarūparajataṃ sādiyanti, jātarūparajatapaṭiggahaṇā appaṭiviratā.

jātarūpaṃ = zlato
rajataṃ = srebro, svaki novčić koji nije od zlata
sādiyati = prisvaja, uzima, uživa
paṭiggahaṇaṃ = prihvatanje, primanje

Ima, monasi, nekih asketa i brahmana koji uzimaju zlato i srebro, ne uzdržavaju se od primanja zlata i srebra.

-------------
Ayaṃ, bhikkhave, tatiyo samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.

Ovo je, monasi, treća nečistoća asketa i brahmana kojom (kada su) uprljani, neke askete i brahmani ne blistaju, ne sjaje, ne zrače.

-------------
Santi, bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā micchājīvena jīvanti, micchājīvā appaṭiviratā.

micchā = pogrešno, neispravno // sammā = ispravno
jīvati = živi
jīva = život
ājīva = zarađivanje za život // sammā-ājīva

Ima, monasi, nekih asketa i brahmana koji na pogrešan način zarađuju za život, ne uzdržavaju se od pogrešnog načina zarađivanja za život

-------------
Ayaṃ, bhikkhave, catuttho samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso, yena upakkilesena upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocanti.

Ovo je, monasi, četvrta nečistoća asketa i brahmana kojom (kada su) uprljani, neke askete i brahmani ne blistaju, ne sjaje, ne zrače.

-------------
Ime kho, bhikkhave, cattāro samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkilesā, yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na virocantī”ti.

Ovo su, monasi, četiri mentalne nečistoće kod asketa i brahmana kojima (kada su) uprljani, neke askete i brahmani ne blistaju, ne sjaje, ne zrače.

-------------
Suraṃ pivanti merayaṃ,
   paṭisevanti methunaṃ.
rajataṃ jātarūpañca,
   sādiyanti aviddasū.
micchājīvena jīvanti,
   eke samaṇabrāhmaṇā.

Rakiju i vino piju,
   upuštaju se u seksualni odnos,
srebro i zlato
   primaju neznalice.
žive pogrešno zarađujući,
   neki askete i brahmani.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju