Pali, jezik budističkog kanona > Prvi prevodi i konsultacije o njima

Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica

(1/10) > >>

vasilije:
Za početak, malo obnavljanja:(AN 1.1-10) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 1. rūpādivaggo

♦ 1. evaṃ me sutaṃ — ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane  anāthapiṇḍikassa ārāme.

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Đetinom gaju u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika.

tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi — “bhikkhavo”ti. “bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. bhagavā etadavoca —

Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi."
"Da, poštovani gospodine." odgovoriše mu monasi. Blaženi ovako reče:

♦ “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekarūpampi samanupassāmi yaṃ evaṃ purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, itthirūpaṃ.

Monasi, ne vidim nijedan drugi oblik koji tako zaokupi um muškarca i (u njemu) traje kao što je to, monasi, telo žene.

itthirūpaṃ, bhikkhave, purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. paṭhamaṃ.

Telo žene, monasi, zaokupi um muškarca i (u njemu) traje." prvo.

♦ 2. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekasaddampi samanupassāmi yaṃ evaṃ purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, itthisaddo.

Monasi, ne vidim nijedan drugi zvuk koji tako zaokupi um muškarca i (u njemu) traje kao što je to, monasi, glas žene.

itthisaddo, bhikkhave, purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. dutiyaṃ.

Glas žene, monasi, zaokupi um muškarca i (u njemu) traje."drugo.

♦ 3. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekagandhampi samanupassāmi yaṃ evaṃ purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, itthigandho.

Monasi, ne vidim nijedan drugi miris koji tako zaokupi um muškarca i (u njemu) traje kao što je to, monasi, miris žene.

itthigandho, bhikkhave, purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. tatiyaṃ.

Miris žene, monasi, zaokupi um muškarca i (u njemu) traje."treće.

♦ 4. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekarasampi samanupassāmi yaṃ evaṃ purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, itthiraso.

Monasi, ne vidim nijedan drugi ukus koji tako zaokupi um muškarca i (u njemu) traje kao što je to, monasi, ukus žene.

itthiraso, bhikkhave, purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. catutthaṃ.

Ukus žene, monasi, zaokupi um muškarca i (u njemu) traje."četvrto.

♦ 5. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekaphoṭṭhabbampi samanupassāmi yaṃ evaṃ purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, itthiphoṭṭhabbo.

Monasi, ne vidim nijedan drugi dodir koji tako zaokupi um muškarca i (u njemu) traje kao što je to, monasi, dodir žene.

itthiphoṭṭhabbo, bhikkhave, purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. pañcamaṃ.

Dodir žene, monasi, zaokupi um muškarca i (u njemu) traje."peto.

♦ 6. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekarūpampi samanupassāmi yaṃ evaṃ itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, purisarūpaṃ.

Monasi, ne vidim nijedan drugi oblik koji tako zaokupi um žene i (u njemu) traje kao što je to, monasi, telo muškarca.

purisarūpaṃ, bhikkhave, itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. chaṭṭhaṃ.

Telo muškarca, monasi, zaokupi um žene i (u njemu) traje." šesto.

♦ 7. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekasaddampi samanupassāmi yaṃ evaṃ itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, purisasaddo.

Monasi, ne vidim nijedan drugi zvuk koji tako zaokupi um žene i (u njemu) traje kao što je to, monasi, glas muškarca.

purisasaddo, bhikkhave, itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. sattamaṃ.

Glas muškarca, monasi, zaokupi um žene i (u njemu) traje."sedmo.

♦ 8. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekagandhampi samanupassāmi yaṃ evaṃ itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, purisagandho.

Monasi, ne vidim nijedan drugi miris koji tako zaokupi um žene i (u njemu) traje kao što je to, monasi, miris muškarca.

purisagandho, bhikkhave, itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. aṭṭhamaṃ.

Miris muškarca, monasi, zaokupi um žene i (u njemu) traje."osmo.

♦ 9. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekarasampi samanupassāmi yaṃ evaṃ itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, purisaraso.

Monasi, ne vidim nijedan drugi ukus koji tako zaokupi um žene i (u njemu) traje kao što je to, monasi, ukus muškarca.

purisaraso, bhikkhave, itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. navamaṃ.

Ukus muškarca, monasi, zaokupi um žene i (u njemu) traje."deveto.

♦ 10. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekaphoṭṭhabbampi samanupassāmi yaṃ evaṃ itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ, bhikkhave, purisaphoṭṭhabbo.

Monasi, ne vidim nijedan drugi dodir koji tako zaokupi um žene i (u njemu) traje kao što je to, monasi, dodir muškarca.

purisaphoṭṭhabbo, bhikkhave, itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatī”ti. dasamaṃ.

Dodir muškarca, monasi, zaokupi um žene i (u njemu) traje."deseto.

vasilije:

(AN 1.11-20) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi,  2. nīvaraṇappahānavaggo

♦ 11. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā kāmacchando uppajjati uppanno vā kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, subhanimittaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala želja za zadovoljstvima čula nastaje i usled koje već nastala želja za zadovoljstvima čula raste i potpuno se razvija, kao što je to, monasi, privlačno obeležje.
 
subhanimittaṃ, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva kāmacchando uppajjati uppanno ca kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī”ti. paṭhamaṃ.

Privlačno obeležje, monasi, kada je površno razmotreno, još nenastala želja za zadovoljstvima čula nastaje i već nastala želja za zadovoljstvima čula raste i potpuno se razvija." prvo.

♦ 12. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā byāpādo uppajjati uppanno vā byāpādo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, paṭighanimittaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala zlovolja nastaje i usled koje već nastala zlovolja raste i potpuno se razvija, kao što je to, monasi, odbojno obeležje.
   
paṭighanimittaṃ, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva byāpādo uppajjati uppanno ca byāpādo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī”ti. dutiyaṃ.

Odbojno obeležje, monasi, kada je površno razmotreno, još nenastala zlovolja nastaje i već nastala zlovolja raste i potpuno se razvija." drugo.

♦ 13. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā thinamiddhaṃ uppajjati uppannaṃ vā thinamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, arati tandī  vijambhitā bhattasammado cetaso ca līnattaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastali tromost i tupost nastaju i usled koje već nastali tromost i tupost rastu i potpuno se razvijaju, kao što je to, monasi, nezadovoljenost, lenjost, dremljivost, pospanost nakon obroka, sporost uma.  

līnacittassa, bhikkhave, anuppannañceva thinamiddhaṃ uppajjati uppannañca thinamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī”ti. tatiyaṃ.

Zbog sporog uma, monasi, još nenastali tromost i tupost nastaju i već nastali tromost i tupost rastu i potpuno se razvijaju." treće.

♦ 14. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ uppajjati uppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cetaso avūpasamo.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastali uznemirenost i kajanje nastaju i usled koje već nastali uznemirenost i kajanje rastu i potpuno se razvijaju, kao što je to, monasi, nemir uma.

avūpasantacittassa, bhikkhave, anuppannañceva uddhaccakukkuccaṃ uppajjati uppannañca uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī”ti. catutthaṃ.

Zbog nemirnog uma, monasi, još nenastali uznemirenost i kajanje nastaju i već nastali uznemirenost i kajanje rastu i potpuno se razvijaju." četvrto.

♦ 15. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā vicikicchā uppajjati uppannā vā vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, ayonisomanasikāro.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala sumnjičavost nastaje i usled koje već nastala sumnjičavost raste i potpuno se razvija, kao što je to, monasi, površna pažnja.

ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva vicikicchā uppajjati uppannā ca vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī”ti. pañcamaṃ.

Površnim razmatranjem, monasi, još nenastala sumnjičavost nastaje i već nastala sumnjičavost raste i potpuno se razvija." peto.

♦ 16. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā kāmacchando nuppajjati uppanno vā kāmacchando pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, asubhanimittaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala želja za zadovoljstvima čula ne nastaje i usled koje već nastala želja za zadovoljstvima čula nestaje, kao što je to, monasi, neprivlačno obeležje.   

asubhanimittaṃ, bhikkhave, yoniso manasi karoto anuppanno ceva kāmacchando nuppajjati uppanno ca kāmacchando pahīyatī”ti. chaṭṭhaṃ.

Neprivlačno obeležje, monasi, kada je mudro razmotreno, još nenastala želja za zadovoljstvima čula ne nastaje i već nastala želja za zadovoljstvima čula nestaje." šesto.

♦ 17. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā byāpādo nuppajjati uppanno vā byāpādo pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, mettā cetovimutti.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala zlovolja ne nastaje i usled koje već nastala zlovolja nestaje, kao što je to, monasi, um oslobođen blagonaklonošću (prijateljskom ljubavlju).   

mettaṃ, bhikkhave, cetovimuttiṃ yoniso manasi karoto anuppanno ceva byāpādo nuppajjati uppanno ca byāpādo pahīyatī”ti. sattamaṃ.

Um oslobođen blagonaklonošću (prijateljskom ljubavlju), monasi, kada je mudro razmotren, još nenastala zlovolja ne nastaje i već nastala zlovolja nestaje." sedmo.

♦ 18. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā thinamiddhaṃ nuppajjati uppannaṃ vā thinamiddhaṃ pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, ārambhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastali tromost i tupost ne nastaju i usled koje već nastali tromost i tupost nestaju, kao što je to, monasi, sposobnost za buđenje energije, sposobnost za izdržljivost, sposobnost za nastojanje.   

āraddhavīriyassa, bhikkhave, anuppannañceva thinamiddhaṃ nuppajjati uppannañca thinamiddhaṃ pahīyatī”ti. aṭṭhamaṃ.

Zbog buđenja energije, monasi, još nenastali tromost i tupost ne nastaju i već nastali tromost i tupost nestaju." osmo.

♦ 19. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ nuppajjati uppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, cetaso vūpasamo.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastali nemir i briga ne nastaju i usled koje već nastali nemir i briga nestaju, kao što je to, monasi, spokojstvo uma.

vūpasantacittassa, bhikkhave, anuppannañceva uddhaccakukkuccaṃ nuppajjati uppannañca uddhaccakukkuccaṃ pahīyatī”ti. navamaṃ.

Zbog spokojnog uma, monasi, još nenastali nemir i briga ne nastaju i već nastali nemir i briga nestaju." deveto.

♦ 20. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā vicikicchā nuppajjati uppannā vā vicikicchā pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, yonisomanasikāro.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala sumnjičavost ne nastaje i usled koje već nastala sumnjičavost nestaje, kao što je to, monasi, temeljna pažnja.

yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva vicikicchā nuppajjati uppannā ca vicikicchā pahīyatī”ti. dasamaṃ.

Temeljnim razmatranjem, monasi, još nenastala sumnjičavost ne nastaje i već nastala sumnjičavost nestaje." deseto.

vasilije:

(AN 1.21-30) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 3. akammaniyavaggo

♦ 21. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ abhāvitaṃ akammaniyaṃ hoti yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ {yathayidaṃ cittaṃ (sī. pī.) evamuparipi} . cittaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ akammaniyaṃ hotī”ti. paṭhamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nerazvijena jeste neupotrebljiva, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nerazvijen jeste neupotrebljiv."prvo.

♦ 22. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ kammaniyaṃ hoti yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ kammaniyaṃ hotī”ti. dutiyaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako razvijena jeste upotrebljiva, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je razvijen jeste upotrebljiv."drugo.

♦ 23. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ abhāvitaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. tatiyaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nerazvijena velikoj šteti vodi kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nerazvijen velikoj šteti vodi." treće.

♦ 24. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. catutthaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako razvijena velikoj koristi vodi kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je razvijen velikoj koristi vodi." četvrto.

♦ 25. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ abhāvitaṃ apātubhūtaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ apātubhūtaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. pañcamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nerazvijena i neispoljena velikoj šteti vodi kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nerazvijen i neispoljen velikoj šteti vodi." peto.

♦ 26. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ pātubhūtaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ pātubhūtaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. chaṭṭhaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako razvijena i ispoljena velikoj koristi vodi kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je razvijen i ispoljen velikoj koristi vodi." šesto.

♦ 27. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ abhāvitaṃ abahulīkataṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ abahulīkataṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. sattamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nerazvijena i neuvežbavana velikoj šteti vodi kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nerazvijen i neuvežbavan velikoj šteti vodi." sedmo.

♦ 28. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ bahulīkataṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ bahulīkataṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. aṭṭhamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako razvijena i uvežbavana velikoj koristi vodi kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je razvijen i uvežbavan velikoj koristi vodi." osmo.

♦ 29. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ abhāvitaṃ abahulīkataṃ dukkhādhivahaṃ hoti yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ abahulīkataṃ dukkhādhivahaṃ hotī”ti. navamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nerazvijena i neuvežbavana donosi patnju, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nerazvijen i neuvežbavan donosi patnju." deveto.

♦ 30. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ bahulīkataṃ sukhādhivahaṃ hoti yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ bahulīkataṃ sukhādhivahaṃ hotī”ti. dasamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako razvijena i uvežbavana donosi sreću, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je razvijen i uvežbavan donosi sreću." deveto.

vasilije:(AN 1.31-40) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 4. adantavaggo

♦ 31. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ adantaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, adantaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. paṭhamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako neuvežbana velikoj šteti vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je neuvežban velikoj šteti vodi." prvo.

♦ 32. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ dantaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, dantaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. dutiyaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako uvežbana velikoj koristi vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je uvežban velikoj koristi vodi." drugo.

♦ 33. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ aguttaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, aguttaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. tatiyaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nenadzirana velikoj šteti vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nenadziran velikoj šteti vodi." treće.

♦ 34. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ guttaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, guttaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. catutthaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nadzirana velikoj koristi vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nadziran velikoj koristi vodi." četvrto.

♦ 35. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ arakkhitaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, arakkhitaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. pañcamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako nečuvana velikoj šteti vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je nečuvan velikoj šteti vodi." peto.

♦ 36. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ rakkhitaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, rakkhitaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. chaṭṭhaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako čuvana velikoj koristi vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je čuvan velikoj koristi vodi." šesto.

♦ 37. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. sattamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako neobuzdana velikoj šteti vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je neobuzdan velikoj šteti vodi." sedmo.

♦ 38. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. aṭṭhamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako obuzdana velikoj koristi vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je obuzdan velikoj koristi vodi." osmo.

♦ 39. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ adantaṃ aguttaṃ arakkhitaṃ asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, adantaṃ aguttaṃ arakkhitaṃ asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattatī”ti. navamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako neuvežbana, nenadzirana, nečuvana, neobuzdana velikoj šteti vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je neuvežban, nenadziran, nečuvan, neobuzdan velikoj šteti vodi." deveto.

♦ 40. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yaṃ evaṃ dantaṃ guttaṃ rakkhitaṃ saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. cittaṃ, bhikkhave, dantaṃ guttaṃ rakkhitaṃ saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattatī”ti. dasamaṃ.

"Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar koja ovako uvežbana, nadzirana, čuvana, obuzdana velikoj šteti vodi, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je uvežban, nadziran, čuvan, obuzdan velikoj šteti vodi." deseto.

kainos:
Pozdrav vasilije, objavi ovu temu i na kršćanskom forumu u podforumu Budizam
http://krscanskiforum.net/index.php?forums/budizam.53/

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju