Budizam > Budistički prevodi

Mađđhima nikaya

(1/1)

Sati:

Nivapa sutta (MN 25) -- Mamac

Buda koristi analogiju sa klopkama koje postavlja lovac na jelene, u pokušaju da monasima dočara prepreke sa kojima se suočavaju u pokušaju da umaknu vlasti Mare.

Sati:
Sangārava sutta (MN 100) - Razgovor sa Sangāravom

Bramanski učenik ispituje Budu na osnovu čega podučava temelje svetačkog života.


 :andjali

Sati:
Brahmanimantanika sutta (MN 49) — Na Bramin poziv

Baka Brama, visoko božanstvo, usvojio je opasno gledište da je nebeski svet kojim vlada večan i da od njega nema višeg stanja. Buda ga posećuje kako bi ga odgovorio od toga, te ga uključuje u nadmetanje olimpijskih dimenzija.

 :andjali

Sati:
Mahā-suññata sutta (MN 122) — Dugi govor o praznini
Pošto je otkrio da su monasi postali veoma privrženi zajedničkom provođenju vremena, Buda naglašava značaj osame, kako bi se stiglo do praznine.

http://srednjiput.rs/pali-kanon/sutta-pitaka/maddhima-nikaya/mn-122-mahasunnata-sutta/

 :andjali

Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju