Skorašnje poruke

Stranice: [1] 2 3 ... 10
1
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Maj 06, 2024, 15:30:36 »(AN 1.298-307) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 16. ekadhammapāḷi, 2. dutiyavaggo

♦ 298. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala štetna stanja nastaju i usled koje već nastala štetna stanja rastu i potpuno se razvijaju, kao što je to, monasi, pogrešno gledište.

micchādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī”ti.

Kod nekoga sa pogrešnim gledištem, monasi, još nenastala štetna stanja nastaju i već nastala štetna stanja rastu i potpuno se razvijaju.

♦ 299. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti yathayidaṃ, bhikkhave, sammādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala korisna stanja nastaju i usled koje već nastala korisna stanja rastu i potpuno se razvijaju, kao što je to, monasi, ispravno razumevanje.

sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī”ti.

Kod nekoga sa ispravnim razumevanjem, monasi, još nenastala korisna stanja nastaju i već nastala korisna stanja rastu i potpuno se razvijaju.

♦ 300. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā nuppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala korisna stanja ne nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, pogrešno gledište.

micchādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā nuppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti.

Kod nekoga sa pogrešnim gledištem, monasi, još nenastala korisna stanja ne nastaju i nastala korisna stanja prestaju.

♦ 301. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā nuppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, sammādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala štetna stanja ne nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, ispravno razumevanje.

  sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā nuppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti.

Kod nekoga sa ispravnim razumevanjem, monasi, još nenastala štetna stanja ne nastaju i nastala štetna stanja prestaju.

♦ 302. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā micchādiṭṭhi uppajjati uppannā vā micchādiṭṭhi pavaḍḍhati yathayidaṃ, bhikkhave, ayonisomanasikāro.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastalo pogrešno gledište nastaje i već nastalo pogrešno gledište raste kao što je to, monasi, površno razmatranje.

ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva micchādiṭṭhi uppajjati uppannā ca micchādiṭṭhi pavaḍḍhatī”ti.

Kod onoga ko površno promišlja, monasi, još nenastalo pogrešno gledište nastaje i već nastalo pogrešno gledište raste.

♦ 303. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā sammādiṭṭhi uppajjati uppannā vā sammādiṭṭhi pavaḍḍhati yathayidaṃ, bhikkhave, yonisomanasikāro.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastalo ispravno razumevanje nastaje i već nastalo ispravno razumevanje raste kao što je to, monasi, pomno razmatranje.

yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva sammādiṭṭhi uppajjati uppannā ca sammādiṭṭhi pavaḍḍhatī”ti.

Kod onoga ko pomno promišlja, monasi, još nenastalo ispravno razumevanje nastaje i već nastalo ispravno razumevanje raste.

♦ 304. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje se bića nakon sloma tela, nakon smrti preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu, kao što je to, monasi, pogrešno gledište.

micchādiṭṭhiyā, bhikkhave, samannāgatā sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantī”ti.

Bića sa pogrešnim gledištem, monasi, nakon sloma tela, nakon smrti preporađaju se u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

♦ 305. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti yathayidaṃ, bhikkhave, sammādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje se bića nakon sloma tela, nakon smrti preporođaju na dobrom odredištu, u nebeskom svetu, kao što je to, monasi, ispravno razumevanje.

sammādiṭṭhiyā, bhikkhave, samannāgatā sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantī”ti.

Bića sa ispravnim razumevanjem, monasi, nakon sloma tela, nakon smrti preporađaju se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

♦ 306. “micchādiṭṭhikassa, bhikkhave, purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Monasi, kod osobe sa pogrešnim gledištem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya ahitāya dukkhāya saṃvattanti.

i koji god mentalni postupak da je preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka neprijatnom, neugodnom, mrskom, štetnom, ka bolnom.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, pāpikā.

Njegovo, monasi, loše gledište.

seyyathāpi, bhikkhave, nimbabījaṃ vā kosātakibījaṃ vā tittakalābubījaṃ vā allāya pathaviyā  nikkhittaṃ yañceva pathavirasaṃ upādiyati yañca āporasaṃ upādiyati sabbaṃ taṃ tittakattāya kaṭukattāya asātattāya saṃvattati.

Kao kada bi, monasi, seme biljke nim ili seme rebraste lufe ili seme gorke tikve u vlažno tlo bilo posađeno; sve materije što ono uzima iz zemlje i vode, sve to vodi ka gorkom, kiselom, neprijatnom ukusu.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

bījaṃ hissa, bhikkhave, pāpakaṃ.

Negovo, monasi, loše seme.

evamevaṃ kho, bhikkhave, micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Isto tako, monasi, kod osobe sa pogrešnim gledištem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya ahitāya dukkhāya saṃvattanti.

i koji god da je mentalni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka neprijatnom, neugodnom, mrskom, štetnom, ka bolnom.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, pāpikā”ti.

Njegovo, monasi, loše gledište.

♦ 307. “sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Monasi, kod osobe sa ispravnim razumevanjem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god da je verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti.

i koji god da je mentalni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka prijatnom, ugodnom, dopadljivom, korisnom, ka zadovoljstvu.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, bhaddikā.

Njegovo, monasi, dobro gledište.

seyyathāpi, bhikkhave, ucchubījaṃ vā sālibījaṃ vā muddikābījaṃ vā allāya pathaviyā nikkhittaṃ yañceva pathavirasaṃ upādiyati yañca āporasaṃ upādiyati sabbaṃ taṃ madhurattāya sātattāya asecanakattāya saṃvattati.

Kako kada bi, monasi, seme šećerne trske ili pirinča ili seme vinove loze u vlažno tlo bilo posađeno; sve materije što ono uzima iz zemlje i vode, sve to vodi ka slatkom, prijatnom, izvrsnom ukusu.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

bījaṃ hissa, bhikkhave, bhaddakaṃ.

Njegovo, monasi, dobro seme.


evamevaṃ kho, bhikkhave, sammādiṭṭhikassa purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Isto tako, monasi, kod osobe sa ispravnim razumevanjem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god da je verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti.

i koji god da je mentalni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka prijatnom, ugodnom, dopadljivom, korisnom, ka zadovoljstvu.

taṃ kissa hetu?

koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, bhaddikā”ti.

Njegovo, monasi, dobro gledište.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U suttama 306 i 307 sam za saṅkhārā odabrao prevod koji ima u sebi izraz "volja" jer se bolje uklapalo u niz: volja, namera, rešenost, umesto češćeg "mentalni obrasci", što zvuči peviše uopšteno.

2
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato April 13, 2024, 12:32:25 »(AN 1.296-297) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 16. ekadhammapāḷi, 1. paṭhamavaggo

♦ 296. “ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.

Monasi, jedna stvar razvijena i uvežbavana sigurno vodi otrežnjenju, hlađenju strasti, prestanku, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, nibbāni.

katamo ekadhammo?

Koja je to stvar?

buddhānussati.

Podsećanje na Budine kvalitete.

ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatī”ti.

Monasi, to je ta jedna stvar koja razvijena i uvežbavana sigurno vodi otrežnjenju, hlađenju strasti, prestanku, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, nibbāni.

♦ 297. “ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.

Monasi, jedna stvar razvijena i uvežbavana sigurno vodi otrežnjenju, hlađenju strasti, prestanku, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, nibbāni.

katamo ekadhammo?

Koja je to stvar?

dhammānussati

Podsećanje na kvalitete Učenja.

... pe

...isto

... saṅghānussati

...monaške zajednice.

... sīlānussati

...vrline.

... cāgānussati

...darežljivosti.

... devatānussati

...božanstava.

... ānāpānassati

...svesnost disanja.

... maraṇassati

...smrti.

... kāyagatāsati

...svesnost usmerena ka telu.

... upasamānussati.

...podsećanje na smirenost.

ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatī”ti.

Monasi, to je ta jedna stvar koja razvijena i uvežbavana sigurno vodi otrežnjenju, hlađenju strasti, prestanku, smirenju, neposrednom znanju, probuđenju, nibbāni.
3
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato April 13, 2024, 12:05:14 »
Dobra ideja, ubaciću u konačnu verziju.  :ok


Stiže novi nastavak!
4
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka Sati poslato April 08, 2024, 12:25:31 »
Vidim da si imao dilemu kako prevesti "poverljivi saputnik".
Pošto je reč o bračnom paru, možda se može prevesti i kao "odan supružnik".
Tada je jasno da se ne odnosi na Budu :)
5
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato April 08, 2024, 12:05:12 »(AN 1.287-294-295)  Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 15. aṭṭhānapāḷi , 3. tatiyavaggo

♦ 287. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyasucaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se kao rezultat dobrih telesnih postupaka javi neprijatan, nepoželjan, nedopadljiv rezultat.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyasucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya.

Monasi, moguće je da se kao rezultat dobrih telesnih postupaka javi prijatan, poželjan, dopadljiv rezultat.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 288-289. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīsucaritassa

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se kao rezultat dobrih verbalnih postupaka

... pe

...isto

... manosucaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya.

dobrih mentalnih postupaka javi neprijatan, nepoželjan, nedopadljiv rezultat.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manosucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya.

Monasi, moguće je da se kao rezultat dobrih mentanih postupaka javi prijatan, poželjan, dopadljiv rezultat.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 290. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se onaj ko se upušta u loše telesne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya.

Monasi, moguće je da se onaj ko se upušta u loše telesne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 291-292. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīduccaritasamaṅgī

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da onaj ko se upušta u loše verbalne postupke

... pe

...isto

... yaṃ manoduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya.

...loše telesne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manoduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya.

Monasi, moguće je da se onaj ko se upušta u loše mentalne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 293. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyasucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se onaj ko se upušta u dobre telesne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyasucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya.

Monasi, moguće je da se onaj ko se upušta u dobre telesne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 294-295. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīsucaritasamaṅgī

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se onaj ko se upušta u dobre verbalne postupke

... pe

...isto

... yaṃ manosucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya.

...dobre mentalne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manosucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya.

Monasi, moguće je da se onaj ko se upušta u dobre mentalne postupke iz tog razloga, na osnovu toga nakon sloma tela, nakon smrti preporodi na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.
6
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato April 05, 2024, 12:46:14 »


(AN 1.278-285-286) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 15. aṭṭhānapāḷi, 2. dutiyavaggo

♦ 278. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā dve rājāno cakkavattī apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se u istom svetu istovremeno rode dva vladara sveta.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ ekissā lokadhātuyā eko rājā cakkavattī uppajjeyya.

Monasi, moguće je da se u jednom svetu rodi jedan vladar sveta.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 279. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ itthī arahaṃ assa sammāsambuddho.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da žena bude plemeniti, potpuno probuđeni.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho, etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puriso arahaṃ assa sammāsambuddho.

Monasi, moguće je da muškarac bude plemeniti, potpuno probuđeni.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 280. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ itthī rājā assa cakkavattī.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da žena bude vladar sveta.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puriso rājā assa cakkavattī.

Monasi, moguće je da muškarac bude vladar sveta.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 281-283. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ itthī sakkattaṃ kāreyya

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da žena bude Sakka

... pe

...isto

... mārattaṃ kāreyya

...Māra

... pe

...isto

... brahmattaṃ kāreyya.

...Brahma

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puriso sakkattaṃ kāreyya

Monasi, moguće je da muškarac bude Sakka

... pe

...isto

... mārattaṃ kāreyya

...Māra

... pe

...isto

... brahmattaṃ kāreyya.

...Brahma

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 284. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyaduccaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se kao rezultat loših telesnih postupaka javi prijatan, poželjan, dopadljiv rezultat.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyaduccaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya.

Monasi, moguće je da se kao rezultat loših telesnih postupaka javi neprijatan, nepoželjan, nedopadljiv rezultat.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 285-286. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīduccaritassa

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se kao rezultat loših verbalnih postupaka javi prijatan, poželjan, dopadljiv rezultat.

... pe

...isto

... yaṃ manoduccaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya.

... kao rezultat loših mentalnih postupaka javi prijatan, poželjan, dopadljiv rezultat.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manoduccaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya.

Monasi, moguće je da se kao rezultat loših verbalnih postupaka javi neprijatan, nepoželjan, nedopadljiv rezultat.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.
7
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato April 02, 2024, 12:10:39 »

 
(AN 1.268-277)  Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 15. aṭṭhānapāḷi, 1. paṭhamavaggo

♦268. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci saṅkhāraṃ niccato upagaccheyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje smatrala bilo koji uslovljeni fenomen trajnim.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ niccato upagaccheyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba smatrala neki uslovljeni fenomen trajnim.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.


♦ 269. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci saṅkhāraṃ sukhato upagaccheyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje smatrala bilo koji uslovljeni fenomen zadovoljavajućim.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ sukhato upagaccheyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba smatrala neki uslovljeni fenomen zadovoljavajućim.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 270. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci dhammaṃ attato upagaccheyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje smatrala bilo koju stvar trajnim sopstvom.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano kañci dhammaṃ attato upagaccheyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba smatrala neku stvar trajnim sopstvom.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.


♦ 271. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo mātaraṃ jīvitā voropeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje oduzela život svojoj majci.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano mātaraṃ jīvitā voropeyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba oduzela život svojoj majci.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je nemoguće.

♦ 272. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo pitaraṃ jīvitā voropeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje oduzela život svome ocu.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano pitaraṃ jīvitā voropeyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba oduzela život svome ocu.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 273. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo arahantaṃ jīvitā voropeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje oduzela život arahantu.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano arahantaṃ jīvitā voropeyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba oduzela život arahantu.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.


♦ 274. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo tathāgatassa paduṭṭhacitto lohitaṃ uppādeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje sa zlom namerom prolila krv Tathāgati.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano tathāgatassa paduṭṭhacitto lohitaṃ uppādeyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba sa zlom namerom prolila krv Tathāgati.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.


♦ 275. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo saṅghaṃ bhindeyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje izazvala razdor u monaškoj zajednici.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano saṅghaṃ bhindeyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba izazvala razdor u monaškoj zajednici.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.


♦ 276. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo aññaṃ satthāraṃ uddiseyya.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da bi osoba koja je postigla ispravno razumevanje uzela nekoga drugoga za učitelja.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano aññaṃ satthāraṃ uddiseyya.

Monasi, moguće je da bi neuka prosta osoba uzela nekoga drugoga za učitelja.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.

♦ 277. “aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā dve arahanto sammāsambuddhā apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ.

Monasi, nemoguće je, ne može se desiti da se u istom svetu istovremeno rode dva plemenita i potpuno probuđena.

netaṃ ṭhānaṃ vijjati.

To je nemoguće.

ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ ekissā lokadhātuyā ekova arahaṃ sammāsambuddho uppajjeyya.

Monasi, moguće je da se u jednom svetu rodi jedan plemeniti i potpuno probuđeni.

ṭhānametaṃ vijjatī”ti.

To je moguće.
8
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Mart 19, 2024, 11:30:57 »

(AN 1.258-267) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 14. etadaggavaggo, 7. sattamavaggo

♦ 258. “etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ upāsikānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ gacchantīnaṃ yadidaṃ sujātā seniyadhītā”.

Monasi, od mojih nezaređenih sledbenica prva među onima koji su uzeli utočište jeste Suđātā, Senānījeva ćerka.

♦ 259. ... dāyikānaṃ yadidaṃ visākhā migāramātā.

...među darodavcima Visākhā, Migārina majka.

♦ 260. ... bahussutānaṃ yadidaṃ khujjuttarā.

...među učenima Khuđđuttarā.

♦ 261. ... mettāvihārīnaṃ yadidaṃ sāmāvatī.

...među onima koji borave u prijateljskoj ljubavi Sāmāvatī.

♦ 262. ... jhāyīnaṃ yadidaṃ uttarānandamātā.

...po meditativnim zadubljenjima Uttarānandamātā.

♦ 263. ... paṇītadāyikānaṃ yadidaṃ suppavāsā koliyadhītā.

...među onima koji poklanjaju izvrsne stvari Suppavāsā iz plemena Koliya.

♦ 264. ... gilānupaṭṭhākīnaṃ yadidaṃ suppiyā upāsikā.

...po brizi za bolesne laička sledbenica Suppiyā.

♦ 265. ... aveccappasannānaṃ yadidaṃ kātiyānī.

...po savršenoj posvećenosti Kātiyānī.

♦ 266. ... vissāsikānaṃ yadidaṃ nakulamātā gahapatānī.

...kao poverljiva saputnica domaćica Nakulamātā.

♦ 267. ... anussavappasannānaṃ yadidaṃ kāḷī upāsikā kulagharikāti.

...po poverenju u učenje nakon što ga je posredno čula laička sledbenica Kāḷī zvana Kururagharikā.


9
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Mart 15, 2024, 15:15:54 »(AN 1.248-257) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 14. etadaggavaggo, 6. chaṭṭhavaggo


♦ 248. “etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ upāsakānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ gacchantānaṃ yadidaṃ tapussabhallikā vāṇijā”.

Monasi, od mojih nezaređenih sledbenika prvi među onima koji su uzeli utočište jesu trgovci Tapussa i Bhallika.

♦ 249. ... dāyakānaṃ yadidaṃ sudatto gahapati anāthapiṇḍiko.

...među darodavcima domaćin Sudatta, zvani Anāthapiṇḍika.

♦ 250. ... dhammakathikānaṃ yadidaṃ citto gahapati macchikāsaṇḍiko.

...među onima koji objašnjavaju učenje domaćin Ćitta, zvani Maććhikāsaṇḍika.

♦ 251. ... catūhi saṅgahavatthūhi parisaṃ saṅgaṇhantānaṃ yadidaṃ hatthako āḷavako.

...među onima koji pomoću četiri vrste zajedništva pomažu grupi Hatthaka Āḷavaka.

♦ 252. ... paṇītadāyakānaṃ yadidaṃ mahānāmo sakko.

...među onima koji doniraju izvrsne stvari Mahānāma iz plemena Sakya.

♦ 253. ... manāpadāyakānaṃ yadidaṃ uggo gahapati vesāliko.

...među onima koji doniraju prijatne stvari domaćin Ugga, zvani Vesālika.

♦ 254. ... saṅghupaṭṭhākānaṃ yadidaṃ hatthigāmako uggato gahapati.

...po služenju saṇghi domaćin Uggata iz Slonovog sela.

♦ 255. ... aveccappasannānaṃ yadidaṃ sūrambaṭṭho

...po savršenoj posvećenosti Sūrambaṭṭha.

♦ 256. ... puggalappasannānaṃ yadidaṃ jīvako komārabhacco.

...po posvećenosti drugima Đīvaka Komārabhaćća.

♦ 257. ... vissāsakānaṃ yadidaṃ nakulapitā gahapatīti.

...kao poverljivi saputnik domaćin Nakulapitā.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napomena: U sutti 257 pominje se domaćin Nakulapitā, a u sledećem odeljku njegova supruga Nakulamātā.

Jednom prilikom kada ih je Buda posetio, govorili su mu o uzajamnoj privrženosti u ovom životu i tražili učenje koje bi trebalo da ih održi zajedno i u sledećem životu. Buda je to pomenuo pri okupljanje saṇghe, proglašavajući ih najintimnijim saputnicima (vissāsikā) među njegovim učenicima.

Iz prevoda se to ne vidi, ali odrednica "poverljivi/intimni saputnik" primenjena na Nakulapitu odnosi se na to da je on takav saputnik (u svetovnom i duhovnom životu) Nakulamāti. Važiće i obrnuto, dakle, njih dvoje su uzajamno najintimniji saputnici.
Za sada nisam našao bolje rešenje za prevod, iako iz njega može izgledati da je Nakulapitā Budin poverljivi saputnik.

10
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Mart 05, 2024, 11:43:11 »

(AN 1.235-247) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 14. etadaggavaggo, 5. pañcamavaggo

♦ 235. “etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ rattaññūnaṃ yadidaṃ mahāpajāpatigotamī”.

Monasi, među mojim učenicama prva po starešinstvu jeste Mahāpajāpatigotamī.

♦ 236. ... mahāpaññānaṃ yadidaṃ khemā.

...po velikoj mudrosti Khemā.

♦ 237. ... iddhimantīnaṃ yadidaṃ uppalavaṇṇā.

...psihičkim moćima Uppalavaṇṇā.

♦ 238. ... vinayadharānaṃ yadidaṃ paṭācārā.

...po poznavanju monaških pravila Paṭācārā.

♦ 239. ... dhammakathikānaṃ yadidaṃ dhammadinnā.

...po objašnjavanju učenja Dhammadinnā.

♦ 240. ... jhāyīnaṃ yadidaṃ nandā.

...po meditativnim zadubljenjima Nandā.

♦ 241. ... āraddhavīriyānaṃ yadidaṃ soṇā.

...po buđenju energije Soṇā.

♦ 242. ... dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ bakulā.

...po božanskom oku Bakulā.

♦ 243. ... khippābhiññānaṃ yadidaṃ bhaddā kuṇḍalakesā.

...po brzini direktnog uvida Bhaddā Kovrdžava.

♦ 244. ... pubbenivāsaṃ anussarantīnaṃ yadidaṃ bhaddā kāpilānī.

...među onima koji se prisećaju prošlih života Bhaddā, ćerka Kāpilina.

♦ 245. ... mahābhiññappattānaṃ yadidaṃ bhaddakaccānā.

...po dostizanju višeg znanja Bhaddakaccānā.

♦ 246. ... lūkhacīvaradharānaṃ yadidaṃ kisāgotamī.

...po nošenju grubih odora Kisāgotamī.

♦ 247. ... saddhādhimuttānaṃ yadidaṃ siṅgālakamātāti

...po odlučnosti na temelju poverenja Siṅgālakamātā.
Stranice: [1] 2 3 ... 10