Autor Tema: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica  (Pročitano 6867 puta)

vasilije

  • Stariji član
  • **
  • Poruke: 55
  • Karma: +9/-0
Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Odgovor #45 poslato: Maj 06, 2024, 15:30:36 »(AN 1.298-307) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 16. ekadhammapāḷi, 2. dutiyavaggo

♦ 298. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala štetna stanja nastaju i usled koje već nastala štetna stanja rastu i potpuno se razvijaju, kao što je to, monasi, pogrešno gledište.

micchādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī”ti.

Kod nekoga sa pogrešnim gledištem, monasi, još nenastala štetna stanja nastaju i već nastala štetna stanja rastu i potpuno se razvijaju.

♦ 299. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti yathayidaṃ, bhikkhave, sammādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar usled koje još nenastala korisna stanja nastaju i usled koje već nastala korisna stanja rastu i potpuno se razvijaju, kao što je to, monasi, ispravno razumevanje.

sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī”ti.

Kod nekoga sa ispravnim razumevanjem, monasi, još nenastala korisna stanja nastaju i već nastala korisna stanja rastu i potpuno se razvijaju.

♦ 300. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā nuppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala korisna stanja ne nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, pogrešno gledište.

micchādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā nuppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti.

Kod nekoga sa pogrešnim gledištem, monasi, još nenastala korisna stanja ne nastaju i nastala korisna stanja prestaju.

♦ 301. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā nuppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, sammādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastala štetna stanja ne nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, ispravno razumevanje.

  sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā nuppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti.

Kod nekoga sa ispravnim razumevanjem, monasi, još nenastala štetna stanja ne nastaju i nastala štetna stanja prestaju.

♦ 302. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā micchādiṭṭhi uppajjati uppannā vā micchādiṭṭhi pavaḍḍhati yathayidaṃ, bhikkhave, ayonisomanasikāro.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastalo pogrešno gledište nastaje i već nastalo pogrešno gledište raste kao što je to, monasi, površno razmatranje.

ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva micchādiṭṭhi uppajjati uppannā ca micchādiṭṭhi pavaḍḍhatī”ti.

Kod onoga ko površno promišlja, monasi, još nenastalo pogrešno gledište nastaje i već nastalo pogrešno gledište raste.

♦ 303. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā sammādiṭṭhi uppajjati uppannā vā sammādiṭṭhi pavaḍḍhati yathayidaṃ, bhikkhave, yonisomanasikāro.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje još nenastalo ispravno razumevanje nastaje i već nastalo ispravno razumevanje raste kao što je to, monasi, pomno razmatranje.

yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva sammādiṭṭhi uppajjati uppannā ca sammādiṭṭhi pavaḍḍhatī”ti.

Kod onoga ko pomno promišlja, monasi, još nenastalo ispravno razumevanje nastaje i već nastalo ispravno razumevanje raste.

♦ 304. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti yathayidaṃ, bhikkhave, micchādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje se bića nakon sloma tela, nakon smrti preporađaju u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu, kao što je to, monasi, pogrešno gledište.

micchādiṭṭhiyā, bhikkhave, samannāgatā sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantī”ti.

Bića sa pogrešnim gledištem, monasi, nakon sloma tela, nakon smrti preporađaju se u svetu lišavanja, na lošem odredištu, u nižim svetovima, u čistilištu.

♦ 305. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti yathayidaṃ, bhikkhave, sammādiṭṭhi.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje se bića nakon sloma tela, nakon smrti preporođaju na dobrom odredištu, u nebeskom svetu, kao što je to, monasi, ispravno razumevanje.

sammādiṭṭhiyā, bhikkhave, samannāgatā sattā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantī”ti.

Bića sa ispravnim razumevanjem, monasi, nakon sloma tela, nakon smrti preporađaju se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

♦ 306. “micchādiṭṭhikassa, bhikkhave, purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Monasi, kod osobe sa pogrešnim gledištem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya ahitāya dukkhāya saṃvattanti.

i koji god mentalni postupak da je preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka neprijatnom, neugodnom, mrskom, štetnom, ka bolnom.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, pāpikā.

Njegovo, monasi, loše gledište.

seyyathāpi, bhikkhave, nimbabījaṃ vā kosātakibījaṃ vā tittakalābubījaṃ vā allāya pathaviyā  nikkhittaṃ yañceva pathavirasaṃ upādiyati yañca āporasaṃ upādiyati sabbaṃ taṃ tittakattāya kaṭukattāya asātattāya saṃvattati.

Kao kada bi, monasi, seme biljke nim ili seme rebraste lufe ili seme gorke tikve u vlažno tlo bilo posađeno; sve materije što ono uzima iz zemlje i vode, sve to vodi ka gorkom, kiselom, neprijatnom ukusu.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

bījaṃ hissa, bhikkhave, pāpakaṃ.

Negovo, monasi, loše seme.

evamevaṃ kho, bhikkhave, micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Isto tako, monasi, kod osobe sa pogrešnim gledištem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya ahitāya dukkhāya saṃvattanti.

i koji god da je mentalni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka neprijatnom, neugodnom, mrskom, štetnom, ka bolnom.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, pāpikā”ti.

Njegovo, monasi, loše gledište.

♦ 307. “sammādiṭṭhikassa, bhikkhave, purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Monasi, kod osobe sa ispravnim razumevanjem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god da je verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti.

i koji god da je mentalni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka prijatnom, ugodnom, dopadljivom, korisnom, ka zadovoljstvu.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, bhaddikā.

Njegovo, monasi, dobro gledište.

seyyathāpi, bhikkhave, ucchubījaṃ vā sālibījaṃ vā muddikābījaṃ vā allāya pathaviyā nikkhittaṃ yañceva pathavirasaṃ upādiyati yañca āporasaṃ upādiyati sabbaṃ taṃ madhurattāya sātattāya asecanakattāya saṃvattati.

Kako kada bi, monasi, seme šećerne trske ili pirinča ili seme vinove loze u vlažno tlo bilo posađeno; sve materije što ono uzima iz zemlje i vode, sve to vodi ka slatkom, prijatnom, izvrsnom ukusu.

taṃ kissa hetu?

Koji je tome razlog?

bījaṃ hissa, bhikkhave, bhaddakaṃ.

Njegovo, monasi, dobro seme.


evamevaṃ kho, bhikkhave, sammādiṭṭhikassa purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yañca vacīkammaṃ

Isto tako, monasi, kod osobe sa ispravnim razumevanjem, koji god da je telesni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koji god da je verbalni postupak

... pe

...isto

... yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti.

i koji god da je mentalni postupak preduzet u vezi sa tim gledištem i koja god da je volja, namera, rešenost i izraz volje, sve te stvari vode ka prijatnom, ugodnom, dopadljivom, korisnom, ka zadovoljstvu.

taṃ kissa hetu?

koji je tome razlog?

diṭṭhi hissa, bhikkhave, bhaddikā”ti.

Njegovo, monasi, dobro gledište.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U suttama 306 i 307 sam za saṅkhārā odabrao prevod koji ima u sebi izraz "volja" jer se bolje uklapalo u niz: volja, namera, rešenost, umesto češćeg "mentalni obrasci", što zvuči peviše uopšteno.