Budizam

Saṃsāra => Slobodnim stilom => Temu započeo: oblica Jul 08, 2011, 20:10:41

Naslov: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:10:41
Another graphical multiplication trick (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0GlIx5pztpM#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:11:36
Ведска математика је прадавни математички систем које је у Ведама поново открио
Сри Бхарати Крсна Тиртхаји (1884-1960) између 1911. и 1918. године. У прошлости
је владала илузија да је Ведска математика применљива само на санскритском
језику али у новије време се спознало да је то грана математике исто као и
аритметика, геометрија, тригонометрија ... Према његовом проналаску сва се
математика састоји од 16 Сутри које су у принципу формуле изражене речима. На
пример "вертикално и дијагонално" је једна од Сутри. Формула описује како мисао
природно делује те на тај начин је од велике помоћи ученику јер га усмерава како
треба пронаћи решење. Надаље ова метода чини математику занимљивом и врло
једноставном и омогућава разне иновације.
 
Подручје примене је заиста широко те омогућава једноставан обрачун како
једноставних тако и сложених математичких операција без оловке и папира.
Помоћу ведског система проблем са великим сумама се решава тренутно јер је
Ведска математика много систематичнија од класичних математичких метода. Овај
систем није строго одређен па га свако може прилагодити себи са својим начинима
и методама. Ведска математика се све више примењује у школама јер учитељи у
потрази за нечим бољим и напреднијим посежу управо за оваквим математичким
методама и праксом. Важно је и споменути да је увођење Ведске математике у
школе увелико је олакшало и учинило забавнијом за ученике тако да су углавном
сви добијали одличне оцене. Наравно да би се схватила сва лепота и
једноставност Ведске математике потребно је заћи мало дубље у њену практичну
примену.
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:13:21
Главне сутре
    Помоћне сутре
   
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:14:05
Пример 1: Множење два броја која су блиска бази 10, 100, 1000 итд употребом
Сутре "вертикално и дијагонално"

(http://nauka.adsoglasi.com/fizikamatematika/vedic1.jpg)
 
 
Пример 2: Множење два броја употребом Сутре број 3 "вертикално и дијагонално"
и број 4 "пренеси и употреби".
 
(http://nauka.adsoglasi.com/fizikamatematika/vedic2.jpg)

Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:15:35
Ведска математика је осим за основне математичке операције: сабирање,
одузимање, множење и дељење, од велике користи и за остале функције као што
су кореновање, подизање на квадрат, израчунавање процента итд. Занимљиво је
да се ведском математиком могу чак и диференцијални рачуни као што су
деривације и интегрални рачуни учинити лакшим за проналажење решења.

Занимљиво је да ова знања потичу из прадавне историје што се свакако не уклапа
у слику како је ондашњи човек живео у пећинама и ловио јадне животиње
каменим секирама. Али то је можда већ за тему неке друге приче.
 
multiplication using vedic mathematics (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kZKOPKIHsrc#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:15:48
Square a Number (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vniyrdfmfvg#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:16:05
Multiply a number by 11 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EELcI4B-4AY#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:16:20
Vedic Mathematics - any number multiplied by 11, an easy, quick and amazing method ! (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mTwRt9c1c6I#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:16:32
Vedic Mathematics -MAGIC SQUARES - Creating Magic Square is as simple as moving your hand (http://www.youtube.com/watch?v=WYE9T1mWpIQ&feature=player_embedded#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:16:39
Vedic Mathematics - 5x5 magic squres - the easiest and fastest method! (http://www.youtube.com/watch?v=ffL8aRVx9aQ&feature=player_embedded#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:17:14
 
Примена формуле све од 9 и задњи од 10

1.

На пример, 1000 - 357 = 643


9 -3 = 6

9 -5 = 4

10 - 7 = 3

И то је све што је потребно!

Формула је увек примењива код одузиманја од броја који се састоји од јединице (1) и нула, на пример
100, 1000, 10 000, и тако даље

2.

Слично 10.000 - 1049 = 8951

9 - 1 = 8
9 - 0 = 9
9 - 4 = 5
10 - 9 = 1


3.

У случају да имамо више нула, него цифара у броју који одузимамо, као на пример
1000 - 83
испред додамо нулу
083

9 - 0 = 9
9 - 8 = 1
10 - 3 = 7
 
http://www.vedicmaths.org/introduction/tutorial/tutorial.asp#tutorial1 (http://www.vedicmaths.org/introduction/tutorial/tutorial.asp#tutorial1)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:18:39
Примена формуле вертикално и дијагонално

Претпоставимо да је потребно да израчунамо 8 х 7
8 је 2 испод 10 и 7 је 3 испод 10.

Размислите о томе овако:

8___2
__-_х
7___3

5___6

Објашњење:
Одузимамо дијагонално 8 - 3 или 7 - 2
и добије се 5
Вертикално се помножи 2 х 3 и добије
се 6


То је све што урадите!


Пример када приликом множења добијамо двоцифрени број:

7___3
__-_х
6___4

3___12

У том случају јединицу додамо првом броју, па је резултат
42
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:19:03
Примена формуле вертикално и дијагонално за множење бројева близу 100

Пример:
Претпоставимо да желите да помножите 88 и 98.
Није лако, можда мислите. Али, са формулом Вертикално и попречно можете добити
решење користећи исте методе као у претходној лекцији.

Оба 88 и 98 су близу 100.
88 је 12 испод 100 и 98 је 2 испод 100.

Можете замислити суме наведене овако:

88___12
__-__х
98___2

86___24

88 - 2 = 86 или 98 - 12 = 86
све једно је, јер је резултат увек исти
12 х 2 = 24

Дакле 88 х 89 = 8624
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:19:46
Множење бројева нешто виших од 100.

1. Пример

103 х 104 = 10712

Одговор је у два дела: 107 и 12,
107 смо добили тако што смо сабрали 103 + 4 (или 104 + 3),
и 12 смо добили тако што смо помножили последње цифре 3 х 4.


2. Пример

107 к 106 = 11342

107 + 6 = 113

и 7 x 6 = 42
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:20:10
Лак начин сабирања и одузимања разломака, употребом формуле

вертикално и дијагонално


Пример 1.

2/3 + 1/5 = (10 + 3) / 15 = 13/15

Бројилац добијамо унакрсним множењем
2 х 5 = 10 и 1 х 3 = 3
10 + 3 = 13
Именилац добијемо множењем
3 х 5 = 15


Пример 2.

5/7 + 3/4 = (20 + 21) / 28 = 41/28


Пример 3.

Одузимање разломака

6/7 - 2/3 = (18 - 14) / 21 = 4/21
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:21:17
Брз начин степеновања бројева који се завршавају на 5, помоћу формуле
за један више од претходног


Пример 1:

75 2 = 5625

75 2 је заправо 75 х 75.
Одговор је у два дела: 56 и 25
Последњи део је увек 25.
Први део се добија тако што се први број, 7, множи са бројем "за један већи",
који је у овом случају 8:

7 х 8 = 56

Пример 2.

85 2 = 7225,
јер је 8 х 9 = 72.
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:21:49
1. Speed Math and Memory, Alternative Fast Math Tricks and Vedic Math Shortcuts... (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FGfeqdCqOjM#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:21:56
2. Left-To-Right Addition: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4hDoESFQ1P4#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:05
3. Addition - Match The Problem To Its Most Suitable Strategy (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=99W4IX0YWPc#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:14
4. Left-To-Right Subtraction: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=13E7QP4NiAw#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:21
5. Subtraction - Match The Problem To Its Most Suitable Strategy: Math Shortcuts (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=viCuER8m_8I#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:28
6. One Digit Multiplication, Strategic Numbers, Refactoring, Regrouping: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jOdsNqwojlM#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:37
7. Base Multiplication Vedic Math Shortcuts: Speed Math / Fast Math Tricks (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oVszk-M8Ac4#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:45
8. Multiplication Vertically and Crosswise, Squaring by Duplex Combination: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UU5s8Y5A9q0#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:22:54
9. Multiplication - Match The Problem To Its Most Suitable Strategy: Math Shortcuts (http://www.youtube.com/watch?v=Ylr1tEnzTmM&feature=player_embedded#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:23:06
10. Square Roots Vedic Math Shortcuts: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iNRA-VUqTeM#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:23:14
11. Division by Factors, Shortcut Divisibility Tests: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IqawJBaqHHU#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: oblica Jul 08, 2011, 20:23:22
12. Base Division Vedic Math Shortcuts: Speed Math / Fast Math (http://www.youtube.com/watch?v=1HyF0POWO94&feature=player_embedded#)
Naslov: Odg: Ведска математика
Poruka od: Sati Jul 08, 2011, 21:03:43
Ti si vidim doktorirala matematiku  :ok