Budizam > Budistički prevodi

Prevod teksta "Giving Dignity to Life"

(1/3) > >>

milan_kenshi:
Zdravo svima,


  evo ja sam se oprobao u prevođenju ovog teksta: "Giving Dignity to Life" by Bhikkhu Bodhi
 
  http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-essay_38.html


  U sledećoj poruci ću staviti moj prevod, pa ko ima vremena i volje neka pogleda. Kladim se da sam omašio bar mesto nekog zareza (ili ih imam viška) a sigurno ima i drugih gramatičkih nepravilnosti! Ja bih bio zahvalan za svaki komentar i sugestiju.  Moram reći da je ovo prevođenje bilo prilično teško, pogotovu izbor odgovarajućih fraza u srpskom jeziku i trebalo mi je baš puno vremena. Međutim, kako vreme prolazi, čovek razvije alatke i "cake" pa stvari krenu brže. Ovo pišem kao podršku za sve one koji se takođe razmišljaju o tome da krenu sa prevođenjem ili pisanjem  :)


  Pozdrav,  :andjali


Milan
 

milan_kenshi:

Davati životu dostojanstvo

Bhikkhu Bodhi

Postavljati pitanje o tome šta znači živeti dostojanstveno može delovati neobično u naše doba, kada nam naša mahnita borba da sastavimo kraj sa krajem retko ostavlja slobodnog vremena da ramišljamo o tako teškim stvarima. Ali ako bi malo zastali da porazmislimo, ubrzo bismo shvatili da to pitanje nije samo dokono mudrovanje nekoga ko ima previše vremena. Ne samo da se ovo pitanje tiče samog smisla našeg života, ono prevazilazi ličnu potragu za smislom i zalazi u samo izvorište savremene kulture. Jer ako nije moguće živeti dostojanstveno onda život nema transcendentnu1 svrhu, u tom slučaju naš jedini cilj, u kratkom vremenu koje nam je dato, treba biti da ugrabimo sva uzbuđenja koja možemo pre nego što nam se zauvek ugasi svetlo života. Ali ako nam ideja dostojanstvenog življenja ima smisla onda treba da razmotrimo da li uređujemo naše živote na onaj način koji bi trebalo i, čak i šire gledano, da li naša kultura stimuliše dostojanstven način života.


Iako ideja dostojanstva deluje jednostavno na prvi pogled, ona je zapravo prilično složena. Moj rečnik Webster's Collegiate Dictionary (1936!) definiše dostojanstvo kao "uzvišenost karaktera, inherentna vrednost, izvrsnost, ... plemenitost u načinu, gledištu ili stilu." Moj rečnik sinonima Roget's Thesaurus (1977) dostojanstvo stavlja u istu grupu gde su i  "prestiž, poštovanje, ugled, čast, slava" - što je pokazatelj da se epicentar značenja ove reči pomerio tokom poslednjih četrdeset godina. Kada razmatramo pitanje dostojanstvenog življenja, naša pažnja treba biti usmerena ka starijoj od ove dve nijanse značenja. Ono što imam na umu je življenje sa ubeđenjem da naš sopstveni život ima inherentnu vrednost, da posedujemo potencijal za moralnu izvrsnost koja je u skladu sa ritmom godišnjih doba i nemom himnom galaksija.


Svesna težnja ka dostojanstvu nije mnogo popularna u današnje vreme, pošto je potisnuta od jakih konkurenata, kao što su bogatstvo i moć, uspeh i slava. Iza ovog omalovažavanja dostojanstva stoji niz napredaka u zapadnjačkom načinu razmišljanja koji su se pojavili kao reakcija na dogmatske izvesnosti hrišćanske teologije. Darvinova teorija evolucije, Frojdova teza o Idu, ekonomski determinizam, kompijuterski model uma: svi ovi trendovi, koji su se pojavili manje ili više nezavisno, su zajedničkim dejstvom potkopavali ideju da naši životi imaju iole veću vrednost od vrednosti naših bankovnih računa. Kada nam toliki broj samouverenih glasova govori suprotno, mi više ne osećamo da je opravdano da sebe gledamo kao krunu  i slavu stvaranja sveta. Umesto toga, postali smo ubeđeni da nismo ništa više od upakovane protoplazme kojom upravljaju sebični geni, pametni majmuni sa fakultetskim diplomama i vizit-kartama koji posluju na autoputevima umesto po drveću.


Takve ideje, u koliko god iskrivljenom obliku, procurele su iz akademskih sala u popularnu kulturu, pri tom erodirajući naš osećaj ljudskog dostojanstva na mnogim poljima. Njihov put utire slobodna tržišna ekonomija, zapovednik modernog društvenog uređenja. Za ovaj sistem je investiranje i trgovina osnovni oblik ljudske interakcije, dok su sami ljudi shvaćeni čisto kao proizvođači i konzumenti, a nekad čak i kao roba. Naše ogromne bezlične demokratije srozavaju pojedinca na bezimeno lice u gomili, koje treba manipulisati parolama, slikama i obećanjima kako bi glasalo na ovaj ili onaj način. Gradovi su se divlje širili i postali urbane džungle, prljave i opasne, čiji ošamućeni stanari tragaju za lakim bekstvom uz pomoć narkotika i seksa bez ljubavi. Eskalacija kriminala, politička korupcija, previranja u porodičnom životu, pljačkanje prirodne sredine: sve ovo nam ukazuje na pogoršanje u našem shvatanju sebe i, u istoj meri, našeg odnosa prema drugima.


I dok nas izjeda izgubljena nada, može li nam Dhamma pomoći da obnovimo naš osećaj za dostojanstvo i tako damo novo značenje našim životima? Odgovo na ovo pitanje je da, i to na dva načina: prvo, Dhamma opravdava naše polaganje prava na urođeno dostojanstvo, i drugo, ona nam ukazuje na to šta treba činiti da ostvarimo naše potencijalno dostojanstvo.


Za budizam urođeno dostojanstvo ljudskih bića ne proističe iz našeg odnosa sa svemogućim Bogom ili zbog toga što smo obdareni besmrtnom dušom. Umesto toga, dostojanstvo proističe iz uzvišenog mesta koje ljudski život ima u širokom prostranstvu postojanja čulnih bića. Daleko od toga da Buda svodi ljudska bića na decu slučajnosti, on nas uči da je domen ljudi jedan veoma poseban domen koji čvrsto stoji u duhovnom centru kosmosa. Ono što čini ljudski život tako posebnim je to što ljudska bića imaju sposobnost za moralni izbor, što druge vrste bića ne poseduju. Iako ova sposobnost neizbežno ima i svoje ograničavajuće uslove, mi uvek posedujemo, u neposrednoj sadašnjosti, određeni stepen unutrašnje slobode koji nam dozvoljava da promenimo sebe i time promenimo i svet.


Ali život u domenu ljudi je daleko od lagodnog. Naprotiv, on je nezamislivo težak i kopleksan, obiluje konfliktima i moralnim nejasnoćama koje nude ogromne mogućnosti i za dobro i za zlo. Ova moralna složenost može ljudski život da pretvori u zaista bolnu borbu, ali ujedno ona čini da domen ljudi bude najplodnije tlo za sejanje semena prosvetljenja. Upravo na raskršćima koja nam se rugaju svojom dosmislenošću, na koje nailazimo tokom životnog puta, imamo prilike da se uzdignemo u visine duhovnih vrednosti ili padnemo u ponižavajuće dubine. Ove dve alternative se granaju  u svakom trenutku sadašnjice, a kojim putem ćemo krenuti zavisi od nas samih.


Iako ova jedinstvena sposobnost za moralni izbor i duhovno probuđenje dodeljuje suštinsko dostojanstvo ljudskom životu, Buda je ne naglašava u tolikoj meri koliko našu sposobnost da dostojansto steknemo aktivno. Ovu sposobnost sumira jedna reč koja daje i svoj ukus sveukupnom učenju, ariya odnosno plemenito. Budino učenje je ariyadhamma, plemenita doktrina, a njegova svrha je da promeni ljude od "prizemnih neznalica" u plemenite učenike koji blistaju od plemenite mudrosti. Ova promena se ne postiže jednostavno verom i pobožnošću već koračanjem po budističkom putu, koje transformiše naše slabosti u nepobedivu snagu i naše neznanje u znanje.


Pojam stečenog dostojanstva je tesno povezan sa idejom autonomije. Autonomija znači samokontrola i vladavina sobom, sloboda od uticaja strasti i predrasuda, sposobnost da se aktivno opredelimo. Dostojanstveno živeti znači biti sopstveni gospodar: postupati na osnovu sopstvenog slobodnog izbora umesto da nas uslovljavaju sile van naše kontrole. Autonomni pojedinac crpi svoju snagu iznutra, oslobođen od toga da mu naređuju želja i pristrasnost, vođen žeđu za pravdom i svojim unutrašnjim shvatanjem istine.


Osoba koja predstavlja vrhunac dostojanstva za Budizam je arahant, oslobođeni, onaj koji je dostigao vrh duhovne autonomije: oslobođen od toga da mu naređuju pohlepa, mržnja i obmanutost. Sama reč arahant nam sugeriše to osećanje dostojanstva: ona znači "dostojan", onaj koji zaslužuje naklonost bogova i ljudi. Iako smo mi, u našoj trenutnoj situaciji, možda daleko od reputacije arahanta, to ne znači da smo potpuno izgubljeni, jer nam je sredstvo za dostizanje najvišeg cilja već na dohvatu ruke. To sredstvo je Plemeniti osmostruki put sa svoja dva stuba blizanca, a to su ispravno viđenje i ispravno ponašanje. Ispravno razumevanje je prvi činilac budističkog puta i vodilja za sve ostale činioce. Živeti sa ispravnim razumevanjem znači uveriti se da naše odluke imaju značaj, da naše voljne radnje imaju dalekosežne posledice i doprinose našoj dugoročnoj sreći ili patnji. Aktivni pandan ispravnog razumevanja je ispravno ponašanje, postupanje koje je vođeno idealom moralne i duhovne izvrsnosti. Ispravno ponašanje telom, govorom i umom dovodi do ispunjenja i preostalih sedam činioca osmostrukog puta, što kulminiše istinskim znanjem i izbavljenjem.


U današnjem besomučnom svetu čovečanstvo bezobzirno skreće u dva destruktivna pravca. Jedan je pravac nasilne borbe i sukoba, drugi je pravac površnog ugađanja sebi. Ispod očigledne nepodudarnosti ove dve krajnosti, ono što ih objedinjuje je zajedinčko nepoštovanje ljudskog dostojanstva: prva krajnost krši dostojanstvo drugih ljudi, a druga podriva sopstveno dostojanstvo. Budin Plemeniti osmostruki put je srednji put koji izbegava sve štetne krajnosti. Onome ko ga sledi, ovaj put ne samo da unosi tiho dostojanstvo u njegov sopstveni život već i daje odgovor na cinizam našeg doba sa notom blagotvorne afirmacije.


1 - svrhu nesaznatljivu čulnim ikustvom, prim.prev

milan_kenshi:
Evo jednog mesta koje je prevedeno posebno nezgrapno:

When so many self-assured voices speak to the contrary, we no longer feel justified in viewing ourselves as the crowning glory of creation
- Kada nam toliki broj samouverenih glasova govori suprotno, mi više ne osećamo da je opravdano da sebe gledamo kao krunu  i slavu stvaranja sveta.

Svaki savet bi mi bio dobrodošao. Videćete, ima još par mesta gde nisam pronašao baš srećno rešenje na srpskom: "ariya daje ukus(?) celom učenju" i "mogućnosti se granaju(?)" i slično.

Pitao bih još da li imate bolji prevo za "human realm" od "domen ljudi". Takođe, Bikkhu Bodhi ovde navodi "right conduct" kao "stub blizanac" sa "right view" u osmostrukom putu. Preveo sam to sa "ispravno ponašanje", ali to možda nije dobro ukoliko on misli upravo na neki od ovde navedenih delova osmostrukog puta:
http://www.yu-budizam.com/texts/bodhi/put/nobleEight.htm
Međutim, u ovoj sistematizaciji nema stavke "right conduct".

Sati:
Svaka čast Milane, čestitam na verovatno prvom prevodu  :ok
Verujem da je bilo naporno, ali kao što i sam kažeš, kao i svaka vežba, što dalje to lakše ide.

Evo ja sam, takođe vežbe radi, preveo prva dva pasusa:


Učiniti život dostojanstvenim
Bhikkhu Bodhi

Zapitati se šta to znači živeti dostojanstveno može izgledati neobično u vremenu kakvo je naše, kada očajnička borba da sastavimo kraj s krajem jedva da nam ostavlja dovoljno slobodnog vremena da promišljamo tako teška pitanja. Ali ako se ipak zaustavimo za trenutak i porazmislimo, ubrzo ćemo shvatiti da se tu ne radi o tek dokonom umovanju nekoga ko ima vremena napretek. Ovo pitanje ne samo da dopire do samog smisla našeg života, već ide čak i dalje od našeg ličnog traganja za smislom, sve do samih izvora savremene kulture. Jer ukoliko nije moguće živeti dostojanstveno, tada sam život nema svoju transcendentnu svrhu i naš jedini cilj tokom tog kratkog vremena koje nam je dodeljeno bi bio da zgrabimo svako uzbuđenje koje nam se pojavi nadohvat ruke, pre nego što se svetla zauvek ugase. No, ukoliko jesmo u stanju da ideji življenja sa dostojanstvom damo neki smisao, onda je neophodno da razmotrimo da li zaista uređujemo svoj život na način na koji bi to trebalo i, još šire, da li kultura u kojoj živimo ohrabruje dostojanstven način življenja.

Iako se ideja dostojanstva na prvi pogled čini dovoljno jednostavnom, ona je zapravo prilično kompleksna. Moj Webster's Collegiate Dictionary (1936!) definiše dostojanstvo kao „uzdizanje karaktera, unutrašnju vrednost, izuzetnost… plemenitost postupaka, izgleda ili stila“. Moj Roget's Thesaurus (1977) grupiše ovaj pojam zajedno sa „renomeom, poštovanjem, reputacijom, čašću, ugledom, poznatošću, slavom“ – što je dokaz da se težište značenja ove reči tokom poslednjih četrdeset godina pomerilo. Kada mi istražujemo šta to znači živeti sa dostojanstvom, naglasak bi trebalo da je na tom starijem značenju reči. Ono što ja imamo na umu je življenje sa uverenjem da naš život sadrži vrednost sam po sebi, da posedujemo potencijal moralne izuzetnosti koja je u saglasju sa ritmom i nečujnom himnom galaksija.

---------

Probaću kasnije da odgovorim na tvoja pitanja. AKo budem umeo  :)

Sati:

--- Citat: milan_kenshi  Novembar 29, 2011, 15:45:39 ---Evo jednog mesta koje je prevedeno posebno nezgrapno:

When so many self-assured voices speak to the contrary, we no longer feel justified in viewing ourselves as the crowning glory of creation
- Kada nam toliki broj samouverenih glasova govori suprotno, mi više ne osećamo da je opravdano da sebe gledamo kao krunu  i slavu stvaranja sveta.
--- Kraj citata ---

evo kako sam ja preveo taj deo:

"Kada toliko autoritativnih glasova tvrdi suprotno, tada više ne osećamo opravdanim da sebe posmatramo kao krunu evolucije. Umesto toga postali smo ubeđeni da nismo ništa više od paketića protoplazme kojima upravljaju sebični geni, da smo inteligentni majmuni sa fakultetskim diplomama i posetnicama, koji jurcaju autoputevima, umesto krošnjama drveća."
--- Citat: milan_kenshi  Novembar 29, 2011, 15:45:39 ---Svaki savet bi mi bio dobrodošao. Videćete, ima još par mesta gde nisam pronašao baš srećno rešenje na srpskom: "ariya daje ukus(?) celom učenju" i "mogućnosti se granaju(?)" i slično.
--- Kraj citata ---

While this unique capacity for moral choice and spiritual awakening confers intrinsic dignity on human life, the Buddha does not emphasize this so much as he does our ability to acquire active dignity. This ability is summed up by a word that lends its flavor to the entire teaching, ariya or noble. The Buddha's teaching is the ariyadhamma, the noble doctrine, and its purpose is to change human beings from "ignorant worldlings" into noble disciples resplendent with noble wisdom. 

I dok ta jedinstvena sposobnost moralnog izbora i duhovnog buđenja daje istinsko dostojanstvo ljudskom životu, Buda ne ističe nju toliko koliko našu sposobnost da se izborimo za svoje dostojanstvo. Ta sposobnost sažeta je u reči ariya ili plemenito, koja daje specifičan ton čitavom učenju. Budino učenje je ariyadhamma, plemenito učenje, a cilj mu je da ljudska bića kao "neupućene svetovnjake" preobrazi u plemenite učenike koji zrače plemenitom mudrošću.
--- Citat: milan_kenshi  Novembar 29, 2011, 15:45:39 ---Pitao bih još da li imate bolji prevo za "human realm" od "domen ljudi".
--- Kraj citata ---

ja bih preveo sa "svet ljudi"


--- Citat: milan_kenshi  Novembar 29, 2011, 15:45:39 ---Takođe, Bikkhu Bodhi ovde navodi "right conduct" kao "stub blizanac" sa "right view" u osmostrukom putu. Preveo sam to sa "ispravno ponašanje", ali to možda nije dobro ukoliko on misli upravo na neki od ovde navedenih delova osmostrukog puta:[/size]
http://www.yu-budizam.com/texts/bodhi/put/nobleEight.htm
Međutim, u ovoj sistematizaciji nema stavke "right conduct".

--- Kraj citata ---

right conduct = samma kammanta = ispravno postupanje ili ispravno delovanje
right view = samma ditthi = ispravno razumevanje ili ispravno gledište

:)

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju