Budizam > Zajedničke teme

Jon Kabat-Zinn: Meditacija sabranosti

(1/14) > >>

Sati:
1. Šta je sabranost?

Sabranost je drevna budistička tehnika, koja ima svoj duboki značaj i za naše živote danas. Taj značaj nema bilo kakve veze sa budizmom kao takvim ili sa time da treba da postanemo budisti, već je njen cilj da se probudimo i živimo u skladu sa samima sobom i svetom oko nas. Ona ima veze sa istraživanjem ko smo mi, sa preispitivanjem našeg pogleda na svet i isto tako našeg mesta u njemu. Dalje, ona ima veze sa negovanjem prijemčivosti za puninu svakog trenutka koji proživimo. I najviše od svega, ona ima veze sa tim da ostanemo u kontaktu.

Iz budističke perspektive, naše uobičajeno svesno stanje izgleda prilično ograničeno i ograničavajuće, podsećajući u mnogim aspektima na produženi san, pre nego na pravo budno stanje. Meditacija nam pomaže da se probudimo iz tog sna automatizma i nesvesnosti, čime omogućujemo sebi da imamo pristup čitavom spektru svesnih i nesvesnih mogućnosti. Mudraci, jogiji i zen učitelji istraživali su ovu teritoriju na sistematičan način hiljadama godina. Tokom tog procesa naučili su nešto što može biti istinski korisno i nama na Zapadu, kako bismo stvorili protivtežu orijentisanosti naše kulture ka kontroli i potčinjavanju prirode, umesto da slavimo to što smo nerazdvojivi deo nje. Njihovo kolektivno iskustvo sugeriše nam da kroz okretanje ka sebi kako bismo istražili svoju prirodu kao bića i, naročito, prirodu našeg uma kroz pažljivo i sistematično samoposmatranje, mogli bismo biti u stanju da živimo životom veće ispunjenosti, harmonije i mudrosti. To iskustvo nam takođe nudi pogled na svet koji je komplementaran onom pretežno redukcionističkom i materijalističkom, a kakav trenutno dominira zapadnom mišlju i institucijama. No, taj pogled nije samo po sebi "istočnjački" ili mističan. Američki pisac i filozof Henri Dejvid Toro uočio je isti problem sa našim uobičajenim stanjem uma još 1846. u Novoj Engleskoj i sa velikim entuzijazmom pisao o njegovim žalosnim posledicama.

Sabranost se naziva suštinom budističke meditacije. U suštini radi se o jednostavnoj ideji. Njena snaga leži u njezinom vežbanju i primeni. Sabranost znači angažovanje pažnje na naročit način: sa namerom, u sadašnjem trenutku i bez komentarisanja. Ovakva vrsta pažnje neguje veću svesnost, jasnoću i prihvatanje stvarnosti sadašnjeg trenutka. Ona nas budi za činjenicu da se naši životi sastoje iz jednog niza trenutaka. Ako nismo potpuno svesni većine tih trenutaka, možda ćemo propustiti ono što je najvrednije u našem životu, ali isto tako propustiti da shvatimo bogatstvo i dubinu naših mogućnosti za rast i transformaciju.

Umanjena svesnost sadašnjeg trenutka neizbežno stvara druge probleme za nas, kroz nesvesne i automatske postupke i ponašanje, često motivisane duboko usađenim strahovima i nesigurnošću. Ovi problemi imaju tendenciju da se gomilaju vremenom ako im ne posvetimo pažnju i mogu nas na kraju dovesti do osećaja zarobljenosti i izolovanosti. Tako postepeno možemo izgubiti samopouzdanje u sopstvenu sposobnost da preusmerimo svoje energije u smerovima koji će voditi ka veće zadovoljenosti i sreće, možda čak i do boljeg zdravlja.

Sabranost pruža jednostavan, ali pouzdan put da sami sebe pokrenemo, dovedemo ponovo u dodir sa svojom mudrošću i vitalnošću. Ona je način da promenimo smer i kvalitet svoga života, uključujući odnose sa porodicom, na poslu, sa okruženjem i samom planetom. A što je ključno, da promenimo svoj odnos prema samima sebi.

Ključ ovog puta leži u osnovi duhovnih tradicija kakve su budizam, taoizam ili joga, ali i u delima ljudi kakvi su Emerson, Toro ili Vitmen, kao i u mudrosti severnoameričkih Indijanaca. Reč je o prijemčivosti za sadašnji trenutak i negovanje bliskog odnosa sa njim, kroz stalno obraćanje pažnje na njega, strpljivo i sa razumevanjem. Ovo je potpuno suprotno stavu da svoj život uzimamo zdravo za gotovo.

Ta navika ignorisanja sadašnjih trenutaka za račun nekih drugih koji tek treba da dođu može nas učiniti sasvim nesvesnim čitave one mreže života koja nas okružuje. To uključuje pomanjkanje svesnosti i razumevanja sopstvenog uma i kako on utiče na našu percepciju i postupke. Sve to veoma ograničava naše razumevanje šta znači biti čovek i kako smo svi povezani jedni sa drugima i sa ovim svetom u celini. Tradicionalno, religija je bila domen ovakvih temeljnih traganja unutar duhovnog okvira, ali sabranost nema mnogo veze sa religijom, sem u najfundamentalnijem značenju reči, kao pokušaj da se razume duboka misterija življenja i potvrđivanja vitalne povezanosti sa svime što postoji.

Kada se odlučimo da održavamo pažnju na jedan otvoren način, bez toga da postanemo žrtva sopstvenih sviđanja i nesviđanja, stavova i predrasuda, projekcija i očekivanja, otvaraju se nove mogućnosti i imamo šansu da sebe oslobodimo oklopa nesvesnosti.

Volim da o sabranosti mislim jednostavno kao o umeću svesnog življenja. Ne morate biti budista ili jogi da biste je praktikovali. U stvari, ako znate bilo šta o budizmu, znaćete da je najvažnija stvar biti to što jeste i ne pokušavati da budete nešto što već niste. U budizmu se u osnovi radi o ostajanju u kontaktu sa svojom najdubljom prirodom i dopuštanju da se ona manifestuje iz vas bez prepreka. Radi se o buđenju i viđenju stvari kakve zaista jesu, baš kao što i reč "Buda" označava jednostavno nekoga ko se probudio za svoju pravu prirodu.

Dakle, sabranost neće doći u konflik sa bilo kojom verom ili tradicijom – religijskom ili pak naučnom – niti je ona pokušaj da vas bilo ko ubedi u bilo šta, a pogotovo ne u novu veru ili ideologiju. Reč je jednostavno o praktičnom putu da se bude više u dodiru sa puninom svog bića, a kroz sistematski proces samoposmatranja, samoistraživanja i delovanja sa pažnjom. U svemu tome nema ničeg hladnog, analitičkog ili antagonističkog prema našim osećanjima. Čitav ton vežbanja sabranosti karakterišu blagost, prijemčivosti i nežnost.

Učenik je jednom rekao: "Kada sam bio budista, dovodio sam roditelje i prijatelje do ludila. Ali sada kada sam budan, niko se ne uzbuđuje."

 :andjali

zastupnik:
Nije Sati zabadava "Sati"  :to

Sati:
Biće još, samo lagano, da se ne predozirate     :kez2:

Sati:
2. Jednostavno, ali ne i lako

Iako praktikovanje sabranosti može biti jednostavno, ono ne mora nužno biti lako. Sabranost zahteva napor i disciplinu, iz prostog razloga što su sile koje nas ometaju da budemo sabrani, a to su uobičajena rastresenost i „automatski pilot“ pod kojim obično radimo, izuzetno snažne. One su tako snažne i toliko izvan domašaja svesti, da je potrebna zaista čvrsta odluka  i uporan rad kako bismo istrajali u pokušajima da uhvatimo trenutke svesnosti i potom održavamo sabranost u kontinuitetu. Ali sve to je i jedan rad koji je po svojoj prirodi izvor zadovoljstva, jer nas dovodi u dodir sa toliko mnogo aspekata našeg života koji inače po navici ostaju zanemareni i za nas izgubljeni.

Reč je takođe o jednom prosvetljujućem i oslobađajućem radu. Prosvetljujućem po tome što nam omogućuje da vidimo jasnije, i time razumemo dublje, područja našeg života sa kojima inače nemamo kontakt, niti želimo da ga vidimo. Ovo može uključivati susret sa dubokim emocijama kao što su žalost, tuga, povređenost, bes i strah, onima za koje obično sebi ne dozvoljavamo da izrone u punu svesnost ili da ih svesno izrazimo. Sabranost nam takođe može pomoći da počnemo da cenimo osećanja kao što su radost, smirenost i sreća, a koja obično prođu brzo i neopaženo. Dalje, ovaj rad jeste oslobađajući po tome jer vodi ka novim načinima postojanja u sopstvenoj koži i u ovom svetu, što nas mogu osloboditi već dobro utabanih staza kojima se tako često krećemo. On takođe osnažuje, jer održavanje pažnje na ovakav način otvara kanale ka dubokim rezervoarima kreativnosti, inteligencije, imaginacije, jasnoće, odlučnosti, izbora i mudrosti u nama.

Obično smo potpuno nesvesni činjenice da mislimo praktično sve vreme. Neprekidni tok misli teče kroz naše umove i ostavlja nam vrlo malo predaha za unutrašnji mir. A mi i inače ne stvaramo sebi taj dragoceni prostor kada ne moramo stalno da jurimo okolo i završavamo poslove. Naši poslovi su često obavljeni automatski, umesto da ih radimo sa svesnošću, jer nas gone upravo te obične misli i impulsi što jure kroz um nalik reci, ako ne vodopadu. Poneo nas je taj tok i život nam postaje potpuno uronjen u njega, kako nas dalje nosi ka mestima na koja možda uopšte i ne želimo da idemo ili možda čak ni ne shvatamo da im se približavamo.

Meditacija znači učenje kako da izađemo iz tog toka, sednemo na obalu i osluškujemo ga, učimo od njega, i zatim koristimo njegovu energiju da nas vodi umesto da nas teroriše. Taj proces se ne odigrava na neki magičan način sam od sebe. Potrebna je energija. Taj napor razvijanja sposobnosti da budemo u sadašnjem trenutku nazivamo "praksom" ili " praktikovanjem meditacije".

Pritanje: Kako mogu da razvežem čvor koji je potpuno ispod nivoa moje svesnosti?
Nisargadatta: Time što ćeš biti to što jesi... što posmatraš sebe u svakodnevnom životu sa pomnim zanimanjem, sa namerom da razumeš, pre nego da osuđuješ, sa punim prihvatanjem svega što će se možda pojaviti, zato što to jeste tu, ti svim time ohrabruješ dubinu da se pojavi na površini i obogati tvoj život i svest svojim moćnim energijama. To je veliki učinak svesnosti; ona uklanja prepreke i oslobađa energije kroz razumevanje prirode života i uma. Znanje jeste kapija ka slobodi, a pomna pažnja jeste majka znanja. (Nisargadatta Maharaj, I Am That)


 :andjali

panonac:

   :andjali

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju