Hinduizam > Ostalo

Dashavatara - Deset avatara

(1/3) > >>

Živa:
Dashavatara - Deset avatara
Prvi avatar - Matsya - Višnu uzima avatar ribe i spašava Manua od potopa, zajedno sa
svim vrstama biljaka i životinja.

Živa:


Drugi avatar Višnjeg – Kurma – Kornjača koja nosi kopno na svojim leđima

Živa:
Treći avatar Višnjeg  - Varaha 

Prema legendi, dok je Brrahma spavao, Bhoodevi je Zemlju zajedno sa  Vedama 
gurnuo na dno okeana. Deve su to javile Brahmi i zamolile ga da vrati Zemlju, te je
on uzeo oblik vepra i spasao svet.

Živa:


Četvrti avatar Višnjeg – Narasimha – Polu čovek polu lav

Došao je da bi spasio Prahlādu od zlog demonskog oca Hiranyakaśipua


Tu se završava period nazvan Satya Yuga, koji je trajao 1.728.000 godina.
Višnu se pojavljivao na svakih 430 000 godina. Prosečan ljudski vek bio je 100 000
godina, a prosečna visina čoveka  oko 10 metara.

Sledi Treta Yuga koja je imala tri pojavljivanja Višnjeg i trajala 1.296.000 godina.
Tada su ljudi bili u proseku visoki oko 7 metara, a životni vek im je bio 10 000
godina.

Živa:Peti avatar Višnjeg - Vāmana – Patuljak


Pojavio se da bi savladao demonskoga kralja Bālīja. Baliju je patuljak bio simpatičan
i rekao mu je da mu može ispuniti koju god hoće želju. Vamana je tražio tri koraka
zemlje, na šta je Bali sa zadovoljstvom pristao. U tom tenutku Vamana se pretvorio
u giganta koji je tri sveta prešao u tri koraka. Bali je shvatio da je poražen i da patuljak
ne može biti niko drugi do Višnu, zato je poturio svoju glavu kao mesto za treći korak.
Na taj način Bali je dobio besmrtnost.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju