Budizam > Budistički prevodi

Sutta nipāta

<< < (3/3)

Sati:
Uṭṭhāna sutta – Dizanje (Sn II.10)
 

333. „Diži se! Ustani! Kakvog dobra ima u spavanju?
Za pogođenog bolešću patnje, probodenog strelom žudnje, kako može biti sna?


Nastavak


 :andjali

Sati:
Subhāsita sutta – Dobro rečeno (Sn III.3)

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče...

Nastavak

Sati:
Rāhula sutta – Saveti Rāhuli (Sn II.11)

337. Pitam se prezireš li mudrog čoveka, stalno živeći sa njim,
poštuješ li njega, koji je zaista svetlo ljudskim bićima.


Nastavak

Sati:
Nigrodhakappa sutta -- Govor o Nigrodha Kappi (Sn II.12)

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u okolini Āḷavija, kraj hrama po imenu Aggāḷava. A poštovani Nigrodakapa, učitelj poštovanog Vaṅgīse, upravo je nešto pre toga bio dostigao konačno utrnuće...

Nastavak

 :andjali

Navigacija

[0] Indeks poruka

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju