Budizam > Budistički prevodi

Sutta nipāta

<< < (2/3) > >>

Sati:
Parabhava sutta (Sn I.6) — Nazadovanje

O različitim uzrocima duhovnog nazadovanja koje treba otkloniti. (91-115)

http://srednjiput.rs/pali-kanon/sutta-pitaka/khuddaka-nikaya/sutta-nipata/snp-i-6-parabhava-sutta/

Sati:
Vasala sutta (Sn I.7) -- Otpadnik

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Jednoga jutra, pošto se obukao, uze on svoj ogrtač i zdelu, te otide u Sāvatthi u prošenje hrane. A u to vreme sveta vatra gorela je u kući bramana Aggikabhāradvāđe i sve za žrtveni obred beše pripremljeno. Onda Buda, idući od kuće do kuće, zaputi se i ka domu bramana Aggikabhāradvāđe.

A braman Aggikabhāradvāđa još izdaleka spazi Budu kako dolazi, pa kad se približio ovako mu reče: "Ni koraka bliže, ti ćelavče, ni koraka bliže, ti jadni isposniče, ni koraka bliže, ti otpadniče!"

nastavak

Sati:
Karaniya metta sutta (Sn I.8 -- Prijateljska ljubav

143. Onaj ko želi da svoju dobrobit zaštiti,
ko se trudi da do smirenja stigne, ovako treba da čini:
nek bude u dobru vešt i iskren, veoma iskren,
za pouku prijemčiv, blag i skroman.

144. Malim zadovoljan, bez velikih prohteva,
bez mnogo obaveza, jednostavnog života,
smirena srca i pronicljivog uma,
bez gordosti i lak onima koji ga pomažu.


nastavak


 :andjali

Sati:
Hemavata sutta (Sn I.9) -- Hemavata

170. „U čemu ovaj svet nastade? U čemu blizak postaje?“ upita Hemavata.
„Za šta vezujući se, ovaj svet stoji, čime mučen biva?“

171. „Hemavata, u šest ovaj svet nastade“, reče Blaženi, „u šest blizak postaje;
zaista, za šest se vezujući, ovaj svet postoji, sa šest mučen biva“...


Nastavak

Sati:
Kimsila sutta -- Kojom vrlinom? (Sn II.9)

326. „Kojom će vrlinom, kakvim ponašanjem, negujući koje postupke
će ovaj čovek stvoriti sebi dobru osnovu i dostići krajnji cilj?“

Nastavak

 :andjali

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju