Budizam > Zajedničke teme

Vaši omiljeni budistički citati

<< < (168/168)

Sati:
945. Zadovoljstvo

’Treba znati kako definisati zadovoljstvo; kada to zna, čovek ide ka zadovoljstvu u sebi samom’. Tako je rečeno. A u vezi sa čim je to rečeno?

Monasi, postoji pet struna zadovoljstava čula. Kojih pet? Oblici dostupni oku… zvukovi dostupni uhu… mirisi dostupni nosu… ukusi dostupni jeziku… dodiri dostupni telu, poželjni, primamljivi, dopadljivi, dragi, povezani sa čulnom željom i izvor požude. To je pet struna zadovoljstava čula. A zadovoljstvo i radost koji se jave na osnovu tih pet struna zadovoljstava čula nazivaju se zadovoljstvom čula – prljavim zadovoljstvom, grubim zadovoljstvom, neplemenitim zadovoljstvom. Za takvu vrstu zadovoljstva kažem da ka njemu ne treba ići, da ga ne treba razvijati, da ga ne treba negovati i da od njega treba zazirati.

Tako, monasi, sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, monah ulazi i ostaje na prvom stupnju zadubljenja… drugom stupnju zadubljenja… trećem stupnju zadubljenja… četvrtom stupnju zadubljenja. To se naziva blaženstvom obuzdanosti, blaženstvom osame, blaženstvom mira, blaženstvom probuđenja. Za takvu vrstu zadovoljstva kažem da ka njemu treba ići, treba ga razvijati, treba ga negovati i da od njega ne treba zazirati.

U vezi sa tim je rečeno: ’Treba znati kako definisati zadovoljstvo; kada to zna, čovek ide ka zadovoljstvu u sebi samom’.

Buda
Araṇavibhanga sutta (MN 149)

 :andjali

Sati:
MLAD MESEC - 4. juli 2016.

Oslobođenje

Odbaciti bes treba,
napustiti gordost,
svaki okov savladati,
ko je nevezan za ime i oblik,
ko ničeg nema, taj ni patnje nema.

Dhammapada, 221


Kada se osetimo ophrvani poteškoćama, vrlo brzo počnemo da izvan sebe tražimo uzroke. Naravno, uzroci bolnih osećaja koje doživljavamo mogu se nalaziti izvan nas. Ali naši Dhamma učitelji ukazuju na jednu drugu grupu uzroka: one koji prirodne bolne osećaje pretvaraju u patnju. A ti uzroci leže u nama samima. Sva bića, čak i Buda u svom poslednjem životu, doživljavaju prijatne i neprijatne osećaje. Ako probuđena bića jedu pokvarenu hranu, izlažu se opasnosti da imaju bolove u stomaku. Ako su okružena neposlušnim učenicima, koji se nedolično ponašaju, verovatno neće time biti obradovani. Međutim, oni u sve to ne ubacuju i onaj dodatni sastojak koji bolne osećaje preobražava u patnju. Zato što imaju jasan um, bes i obmanutost se u njima ne javljaju. Pošto su svoje srce oslobodili svake navike vezivanja za telo/um, više nisu plen patnje.


S ljubavlju
monah Munindo

Sati:
MLAD MESEC - sreda, 3. avgust 2016.

Ispravno obuzdavanje

Tela obuzdanog jesu mudraci,
govora obuzdanog, uma obuzdanog,
tek takvi su zaista obuzdani.

Dhammapada, 234

Reč "obuzdavanje" može stvoriti asocijaciju sa drugim rečima, kao što su "inhibicija" ili "potiskivanje"; suprotnost onome što možda smatramo radošću. Pa ipak, Buda nam ovde govori da je obuzdavanje jedna od karakteristika onih koji jesu mudri. Razlog je ogromna razlika između navike zaluđenog ega da slepo kontroliše i umešnog napora da se istraje. Sve dok naše strasti nisu združene sa uvidom, one su divlje i mogu nas uvaliti u razne nevolje. Otuda potreba da se istraje sa tom energijom. Ali svoje postupke telom, govorm i umom vežbamo sa stavom poštovanja i blagosti. Kroćenje konja ne znači da moramo da ga povredimo. Možemo se diviti snazi te životinje, dok u isto vreme ne zaboravljamo da njome možemo biti povređeni ako nismo pažljivi. Ispravno vežbanje zahteva brižnost i obostrano poštovanje. Postojanost sa našim strastima omogućuje energiji srca da jača i doprinese otvaranju, oživljavanju i na kraju transformaciji. Bez obuzdavanja delujemo na vrlo niskom niovu energije i naš napredak na putu biće sasvim ograničen.

S ljubavlju,
monah Munindo

 :andjali

Sati:
Mlad Mesec, subota, 30. oktobar 2016.

Istrajan napor

Nepažnji se prepuštaju lude i neznalice,
a mudrac pažljivost k’o najveće blago čuva.

Dhammapada, 26


Možemo da posejemo kvalitetno seme, ali ako ga ne zalivamo ili štitimo od korova, mala je verovatnoća da će iznići u bilo šta vredno. Možemo investirati u poslednji tip kompjutera i instalirati najbolji softver, ali ako ne razvijemo veštine neophodne za korišćenje tog softvera, naša investicija biće uzaludna. Rezultat naših napora biva određen istrajnošću našeg napora. Ako s vremena na vreme dolazimo do uvida ili nekad odemo na meditaciju, sve to ima svoj značaj. Dodatnu korist iz toga izvlačimo održavajući sve vreme napor koji je odmeren, blag i konstantan.

S ljubavlju
monah Munindo

 :andjali

Navigacija

[0] Indeks poruka

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju