Skorašnje poruke

Stranice: [1] 2 3 ... 10
1
Pali kanon grupa / 70. Sammādiṭṭhi sutta (MN 9) - deo 9
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 18, 2023, 20:19:22 »

 Nalazimo se u delu sutte gde poštovani Sariputta objašnjava niz faktora u formuli uslovljenog
nastanka (paṭiccasamuppāda) i prelazimo korake unazad jedan po jedan. Prošli put smo
zbog ugodnosti obrnuli objašnjavanje i išli od šest područja čula do kontakta i od
kontakta do osećaja. Znamo da je osećaj uslov za žudnju. Sada treba da se vratimo na
šest područja čula i razmotrimo uslove za njih.


50. A šta je šest područja čula, nastanak šest područja čula, prestanak šest područja
čula i put koji vodi prestanku šest područja čula? Postoji ovih šest vrsta područja: oko
kao područje, uho kao područje, nos kao područje, jezik kao područje, telo kao
područje, um kao područje. Nastankom mentalno-materijalnog, tu je i nastanak šest
područja čula. Prestankom mentalno-materijalnog, tu je i prestanak šest područja čula.
A put koji vodi prestanku mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemenitiosmostruki put:
ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Dakle, imamo šest područja čula koja nastaju pojavljivanjem nāmarūpe (mentalno-materijalnog,
 bukvalno: imena-i-oblika). Pre nego što počnemo objašnjavanje kako je
nāmarūpa uslov za šest područja čula, hajde da pogledamo sledeći odeljak koji daje
objašnjenje mentalno-materijalnog.


(MENTALNO-MATERIJALNO)
52. „Dobro je, prijatelju”, rekoše monasi, zadovoljni rečima poštovanog Sāriputte.
Onda mu postaviše novo pitanje: „Ali, prijatelju, može li postojati još neki način na koji
plemeniti učenik jeste taj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do istinske
Dhamme?” – „Može, prijatelji.
53. Prijatelji, kada plemeniti učenik razume mentalno-materijalno, nastanak
mentalno-materijalnog, prestanak mentalno-materijalnog i put koji vodi
prestanku
mentalno-materijalnog, tada on jeste onaj koji poseduje ispravno
razumevanje… i stigao
je do istinske Dhamme.
54. A šta je mentalno-materijalno, nastanak mentalno-materijalnog,
prestanak mentalno-materijalnog i put koji vodi prestanku mentalnomaterijalnog?
 Osećaj, opažaj, volja, kontakt i pažnja – to se naziva ‘mentalno.’ Četiri
velika elementa i materijalni oblik sačinjen od četiri velika elementa – to se naziva
‘materijalno.’ Dakle, ovakvo mentalno i ovakvo materijalno su ono što se naziva
mentalno-materijalno. Nastankom svesti, tu je i nastanak mentalno-materijalnog.
Prestankom svesti, tu je i prestanak mentalno-materijalnog. A put koji vodi prestanku
mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemeniti osmostruki put: ispravno razumevanje…
ispravna koncentracija.
55. Kad plemeniti učenik ovako razume mentalno-materijalno, nastanak
mentalnomaterijalnog, prestanak mentalno-materijalnog i put koji vodi prestanku
mentalnomaterijalnog … on ovde i sada okončava patnju. I na taj način je plemeniti
učenik onaj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do istinske Dhamme.”


Trebalo bi dati neka objašnjenja porekla termina nāmarūpa. Ovo je izraz koji je postojao i
pre Bude. Već je korišćen od strane brahmana, u upanišadama, možda im čak i
prethodi. Onako kako je korišćen u upanišadama, nāmarūpa označava ceo svet
fenomena. Prema njihovom učenju ceo univerzum, ceo pojavni svet je manifestacija i
izraz jedne realnosti koja se zove Brahman, univerzalne realnosti koja je po svojoj suštini
uvek ista. Ali Brahman se pojavljuje diferenciran u razne stvari - različite fenomene u
svetu. Ovaj multiplicitet raznih fenomena ima dva aspekta. Prvo, tu je aspekt onoga što
se pojavljuje, što je oblik i drugo, postoji način na koji percipiramo, shvatamo i
označavamo to što se pojavljuje. Ono što se pojavljuje zove se rūpa, a percipiranje i
označavanje toga je nāma.


Recimo kada sretnem poznatu osobu - forma je telo - oblik, boja itd. Zatim kada
percipiram formu i kada dodeljujem ime vezujući ga za tu osobu, to je "ime". Primenjeno
na bezimene stvari: recimo, imamo objekat kvadratnog oblika, crno-belo-siv i način na koji mi se
javlja u čulima je rūpa. Potom dolazi imenovanje; ako nemam ideju šta je to samo ću smatrati
objektom kvadratnog oblika, ali kada znam šta je dolazi imenovanje "diktafon". Pojava je
rūpa, imenovanje je nāma. To je iz brahmanske filozofije, poreklom iz veda i upanišada.
Moguće da Buda nije do detalja znao upanišade, ali ovi izrazi su deo kulture tog
vremena.


Buda je, kao što je to često činio, preuzeo izraz i dao mu značenje u skladu sa sopstvenim
filozofskim učenjem. Imamo objašnjenje ovde. Iznosi nam ga poštovani Sāriputta ali
objašnjenje dolazi iz drugih sutta u kojima govori Buda. Sāriputta deli izraz na dve
komponente:


nāma: Osećaj, opažaj, volja, kontakt i pažnja – to se naziva ‘mentalno.’
rūpa: Četiri velika elementa i materijalni oblik sačinjen od četiri velika elementa – to se
naziva ‘materijalno.’


Dakle, ovakvo mentalno i ovakvo materijalno su ono što se naziva mentalno-materijalno.


Mentalno i materijalno su dva značajna aspekta iskustva. U procesu našeg susretanja bilo
čega, prepoznavanja bilo čega, kada bilo čemu dajemo naziv, kada organizujemo masu
podataka koji uplivavaju kroz naša čula da ih organizujemo u shvatljivu celinu - postoje
brojni faktori koji su bazični za bilo koji čin kognicije. Ovi faktori su uvek prisutni - to su
faktori koji stvaraju nāma, oni konstituišu mentalno (ime). Nāma nije u stvari ime u
smislu vlastite ili zajedničke imenice, već su to faktori neophodni za čin imenovanja.
Kroz čin imenovanja mi organizujemo iskustvo i činimo ga nečim za nas smislenim.


Prvi od ovih pet bazičnih komponenti (početna tačka) je kontakt. Šta je kontakt? Susret
svesti sa objektom kroz područje čula. Za bilo koje konkretno iskustvo koje se odigrava
mora da bude kontakta sa datim objektom koji će biti objekat iskustva. Možemo reći da
kroz kontakt svest izlazi kroz vrata područja čula i "rukuje" se sa objektom (iz drugog ugla:
kroz kontakt objekat ulazi kroz vrata čula i "pozdravlja" se sa svešću).


Jednom kada se kontakt odigra, kroz kontakt se um okrene ka objektu. To
okretanje uma objektu je ono što je prevedeno ovde kao "pažnja" - manasikāra. Reč
bukvalno ima smisao "dovođenje u um".


Kroz čin pažnje, a uslovljeni kontaktom, pojavljuju se osećaj, opažaj i inicijalno vrlo slaba
volja kao načini kako primamo iskustvo tog objekta. Tako, kada posmatram taj objekat, iako nemam
neke posebne osećaje u vezi sa njim, postojaće nekakav osećaj, u ovom slučaju neutralan,
ne mnogo izražen. Opažaj će biti izraženiji: hvatajući karakteristike objekta pokušavamo
da shvatimo šta je to. U ovom slučaju volja će biti vrlo neupadljiva, prikrivena, jer još ne
znam šta je to i šta da radim s tim. Ako je u pitanju objekt koji ćemo upotrebljavati npr. puna šolja i
imamo nameru da pijemo, tada će voljna komponenta čak i u činu percepcije biti više
uočljiva. I sa svakim činom svesti, svakim činom percepcije volja će biti sve jača i jača dok
me ne motiviše da podignem ruku i uzmem šolju. U tom slučaju volja postaje dominantni
faktor od ovih pet.


Treba prepoznati da su ovih pet faktora prisutni u svakom
pojedinačnom iskustvu, ali u različitim okolnostima jedan ili drugi će biti dominantniji.
Ponekad je to osećaj (npr. jako zadovoljstvo ili bol), nekad opažaj (kada notiramo,
opserviramo karakteristike), nekada je to volja (kada razmatramo delovanje, obavljanje),
ali svih pet su uvek prisutni. Svi zajedno su najvažniji faktori u shvatanju, označavanju,
organizovanju našeg sveta. Oni predstavljaju mentalno - nāma (ime).


Šta je rūpa (oblik) - materjalno? Četiri velika elementa, primarna elementa i materjalni
oblik koji proističe iz njih. Ta četiri elementa tradicionalno zovemo: zemlja, voda, vatra i
vazduh, kao metaforička upotreba naziva za ono što možemo zvati različitim modovima
materije. Tako zemljani elemenat jeste oznaka za čvrsti aspekt materije - osobinu otpora,
sposobnost materije da se suprotstavi, da pritiska, da zauzima prostor i manifestuje se kao
čvrstoća, tvrdoća. Vodeni elemenat reprezentuje tečni aspekt i takođe obeležava ono što
možemo zvati kohezivnom osobinom: tendenciju materije da se veže zajedno. Vatreni
elemenat predstavlja atribut toplote, termalne energije. Vazdušni element reprezentuje
karakteristiku širenja i skupljanja, kretanja.


Ovo su četiri primarna elementa, postoje i tipovi materije izvedeni iz njih. Interesantno je
da se u suttama nikada ne nabrajaju koji su drugi tipovi ili forme izvedeni od primarnih.
Ovo je učinjeno u Abhidhammi. Moguće je da različiti Abhidhamma sistemi to rade
drugačije. Recimo u theravāda Abhidhammi numerisana su 24 tipa izvedene materije.
Nećemo ih sve pominjati, većina i nije važna za naše potrebe. Najvažnije od ovih tipova
izvedene materije je pet tipova osetljive materije koje ustanovljavaju āyatana - područja
čula. O tome smo govorili prošlog puta, nazvali smo ih pasādarūpa, senzitivni tipovi
materije. Recimo, osnova oka nije samo očna jabučica već poseban tip materije lociran unutar
oka koji je sposoban da primi svetlost i transformiše je u boje, vidljive forme... Slično za
osnovu uha, nosa, jezika, tela...


Zatim postoji četiri tipa objekata čula: vidljivi oblici (kao izvedeni tip materije, nije jedna od
primarnih već se pojavljuje zasnovana na primarnim), a tu su i zvuk, miris i ukus. Šta je
sa taktilnim senzacijama? Ovo može biti neobičnost pāli Abhidhamme: kaže se da se
taktilna osnova u stvari sastoji od primarnih elemenata samih po sebi, tri od četiri.
Zemljanog - jer možemo dodirnuti i osetiti da li je nešto meko ili tvrdo; vatrenog - jer možemo
osetiti hladnoću ili vrelinu i elemenat kretanja tj. vazdušni (možemo na dodir osetiti da li se
nešto širi ili skuplja).


Kaže se da vodeni element poznajemo zaključivanjem, ali da to nije direktni objekat koji
možemo dodirnuti i zato u theravāda Abhidhammi vodeni element postaje dedukovani tip
izvedene materije, tj. nije direktni objekat za dodir.


Još jedan važan tip izvedene materije je životna sposobnost, prisutan je u živim
organizmima i kada se on prekine to znači smrt.


Uzimajući primarne tipove materije i sekundarne (izvedene), sastavljajući ih zajedno svi
oni se zovu materijalno (oblik).
Spajajući mentalno (ime) i materijalno (oblik) dobijamo mentalno-materijalno (ime-i-oblik).


Vraćamo se na paragraf 50:


50. A šta je šest područja čula, nastanak šest područja čula, prestanak šest
područjačula i put koji vodi prestanku šest područja čula? Postoji ovih šest vrsta
područja: okokao područje, uho kao područje, nos kao područje, jezik kao područje, telo
kaopodručje, um kao područje. Nastankom mentalno-materijalnog, tu je i
nastanak šestpodručja čula. Prestankom mentalno-materijalnog, tu je i prestanak šest
područja čula. Aput koji vodi prestanku mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemeniti
osmostruki put:ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Ovo se može razumeti na najmanje dva načina koja nisu uzajamno isključiva, već predstavljaju blago
različite tačke gledišta:


1) razvojna perspektiva
2) analitički pristup


Iz perspektive 1) nāmarūpa će označavati psihofizički organizam - mentalni i telesni
organizam koji je začet u materici (kod ljudi, životinja). Potom počinje da se razvija i kako
se psihofizički organizam razvija, šest osnova čula će se pojaviti. Razmatrajući ljudsko
rođenje polazimo od momenta začeća: momenat kada se tok svesti koji dolazi iz
prethodnog života povezuje sa oplođenim jajnom ćelijom. To je trenutak začeća kada
novo biće u stvari i jeste začeto. Jednom kada se svest poveže sa tom oplođenom
jajnom ćelijom, tada govorimo o tome kao o pojavljivanju mentalno-materijalnog. Mentalno-materijalno se
formiraju u materici. Kada se svest poveže sa oplođenom jajnom ćelijom taj jednoćelijski
organizam postaje telo bića koje će biti rođeno. To telo je rūpa u nāmarūpa kompleksu.
Oplođeno jaje će se sastojati od četiri velika elementa, a naravno postoje i tipovi
izvedene materije: boja, miris, ukus, životna sposobnost... takođe i jedna od pet fizičkih
osnova čula - telesna osnova (kayāyatana) osetljiva na senzacije. U momentu začeća
kada svest silazi u utrobu, zajedno sa svešću pojavljuju se osećaj, opažaj, volja, kontakt,
pažnja. Verovali ili ne, svih ovih pet faktora su prisutni od prvog momenta svesti.
Funkcionišu kao ekstremno prosti tako da i ne možemo zamisliti kakvi su, kao što ne
možemo zamisliti iskustva jednoćelijskog organizma. Ali postoje neki osećaji opažaj,
volja, pažnja i sve je to zasnovano na nekakvom kontaktu. To je nāma.


Kako se organizam dalje razvija, kroz naredne nedelje i mesece kako se ćelije dalje
diferenciraju pojavljuju se glava i udovi. U glavi se neke ćelije specijalizuju za primanje
svetlosti, za zvuk, mirise, ukuse. Na taj način se druga četiri fizička područja čula
razvijaju zasnovane na početnom telu. Pri oplodnji svest, osnovni tok svesti koja silazi u
utrobu je ono što predstavlja područje uma. Na ovaj način možemo reći da se sa
pojavljivanjem nāmarūpe pojavljuju i šest područja čula. Ako je nāmarūpa prekinuto npr.
ako se ne razvije u materici, tada se prekida i šest područja čula. To je jedan način da se
razume ova povezanost, dakle, razvojni put.


Drugi način je analitički: posmatranjem bilo kog iskustva uočavamo da mentalno-materijalno
predstavlja uslov za šest područja čula u bilo kojoj okolnosti iskustva. Da bi osnova čula
funkcionisala mora da ima podršku drugih tipova materije. Da bi uho funkcionisalo i da bi
moglo da čuje zvuk mora da ima podršku drugih tipova rūpa (četiri primarna elementa,
životne forme...) Tako svih pet fizičkih područja čula moraju imati podršku drugih tipova
materijalnog. Na kompleksniji način možemo kontemplirati da čak i šest područja čula
imaju nekakav doprinos od mentalnog. Rad osećaja, opažaja itd. omogućava da
područja čula nastave da rade kao šest područja čula. U ljudskom životu osnova uma -
osnovmi tok svesti zavisi od mentalno-materijalnog. Osnova uma zahteva telo i zavisi od
faktora koji konstituišu mentalno. Taj tok svesti ne funkcioniše sam, već se svest uvek
pojavljuje zajedno sa osećajem, opažajem, voljom, kontaktom i pažnjom.
Možemo proći ovo još jednom sledećeg puta.
(nastaviće se...)
2
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 17, 2023, 14:21:20 »

(AN 1.61-70) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 7. vīriyārambhādivaggo

♦ 61. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, vīriyārambho.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, buđenje energije.

āraddhavīriyassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti. paṭhamaṃ.

Kod onoga ko je pobudio energiju, monasi, nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju." prvo.

♦ 62. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, mahicchatā.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, pohlepa.

mahicchassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. dutiyaṃ.

Kod onoga ko je pohlepan, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju." drugo.

♦ 63. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, appicchatā.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, skromnost.

appicchassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti. tatiyaṃ.

Kod onoga ko je skroman, monasi, nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju." treće.

♦ 64. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, asantuṭṭhitā.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, mnogo želja.

asantuṭṭhassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. catutthaṃ.

Kod onoga ko mnogo želja ima, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju." četvrto.

♦ 65. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, santuṭṭhitā.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, zadovoljenost malim.

santuṭṭhassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti. pañcamaṃ.

Kod onoga ko je malim zadovoljan, monasi, nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju." peto.

♦ 66. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, ayonisomanasikāro.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, površno promišljanje.

ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. chaṭṭhaṃ.

Kod onoga ko površno promišlja, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju." šesto.

♦ 67. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, yonisomanasikāro.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, duboko promišljanje.

yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti. sattamaṃ.

Kod onoga ko duboko promišlja, monasi, nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju." sedmo.

♦ 68. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, asampajaññaṃ.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, nedostatak jasnog razumevanja.

asampajānassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. aṭṭhamaṃ.

Kod onoga bez jasnog razumevanja, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju." osmo.

♦ 69. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, sampajaññaṃ.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju kao što je to, monasi, jasno razumevanje.

sampajānassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti. navamaṃ.

Kod onoga sa jasnim razumevanjem, monasi, nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja prestaju." deveto.

♦ 70. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, pāpamittatā.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, loše društvo.

pāpamittassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. dasamaṃ.

Kod onoga ko loše društvo ima, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju." deseto.

3
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 11, 2023, 11:50:11 »

Za "pabhassara" DPR daje opcije: "shining, very bright, resplendent" pa sam se odlučio za srednji izraz i odatle "jako blistav". Sad videh da sam preskočio "idaṃ" pa u mom prevodu nedostaje "ovaj (um)" :tuga

Da, "neupućen, neuk/prost čovek" jeste dobro rešenje. Nisam bio zadovoljan svojim izrazom, ali se nisam setio ničeg boljeg ("neuka svetovna osoba" mi je bila podjednako rogobatna alternativa).

P.S. Kada završim celu Knjigu jedinica okačiću kompletirano izmenjeno (i dopunjeno :D ) izdanje.

4
Pali kanon grupa / 69. Sammādiṭṭhi sutta (MN 9) - deo 8
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 11, 2023, 11:25:05 »

 Prošlog puta razmatrali smo odeljak o vezivanju (upādāna) i objasnili načine na koji je
vezivanje uslov za bivanje (bhava). U tom odeljku o vezivanju rečeno je da žudnja
(taṇhā) predstavlja uslov za pojavljivanje vezivanja. Ali pre nego što to objasnimo
uzećemo odeljak o žudnji i videti kako je ona analizirana. To nas vodi do sledećeg citata:


(ŽUDNJA)
36. „Dobro je, prijatelju”, rekoše monasi, zadovoljni rečima poštovanog Sāriputte.
Onda mu postaviše novo pitanje: „Ali, prijatelju, može li postojati još neki način na koji
plemeniti učenik jeste taj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do istinske
Dhamme?” – „Može, prijatelji.
37. Prijatelji, kada plemeniti učenik razume žudnju, nastanak žudnje, prestanak
žudnje i put koji vodi prestanku žudnje, tada on jeste onaj koji poseduje ispravno
razumevanje… i stigao je do istinske Dhamme.
38. A šta je žudnja, nastanak žudnje, prestanak žudnje i put koji vodi prestanku žudnje?
Postoje ovih šest vrsta žudnje: žudnja za oblicima, žudnja za zvukovima, žudnja za
mirisima, žudnja za ukusima, žudnja za dodirima, žudnja za objektima uma.
Nastankom osećaja, tu je i nastanak žudnje. Prestankom osećaja, tu je i prestanak
žudnje. A put koji vodi prestanku žudnje upravo je ovaj plemeniti osmostruki put:
ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.
39. Kad plemeniti učenik ovako razume žudnju, nastanak žudnje, prestanak žudnje i
put koji vodi prestanku žudnje… on ovde i sada okončava patnju. I na taj način je
plemeniti učenik onaj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do istinske
Dhamme".


Ovde je žudnja klasifikovana prema njenim objektima, ali postoji i drugi način analiziranja
žudnje - prema njenim tipovima. Ako se vratimo nazad, imamo četiri tipa vezivanja: ka čulnim
zadovoljstvima, ka gledištima, ka pravilima i ritualima i ka doktrini o sopstvu. U
formulaciji uslovljenog nastanka upotrebljava se analiza žudnje u terminima šest čulnih
objekata, valjda zbog toga što uobičajena formula povezuje žudnju sa osećajima.
Osećaji su zatim analizirani prema tipovima kontakta, a kontakt preko šest područja čula.
Možda je psihološki i filozofski zanimljivije da uzmemo tri tipa žudnje i vidimo u kakvoj su
oni relaciji sa četiri tipa vezivanja.


Da podsetimo: imamo žudnju za čulnim zadovoljstvima, za postojanjem i nepostojanjem.
Žudnja za čulnim zadovoljstvima vodi ka vezivanju za čulna zadovoljstva. Možemo
pretpostaviti da žudnja jeste želja u stadijumu neposedovanja objekta, a vezivanje je
držanje za objekat koji je već zadobijen. Na ovaj način, možemo reći da distinkcija
između ova dva termina jeste to da žudnja operiše u drugoj tački na vremenskoj liniji u
 odnosu na vezivanje.
Može li žudnja za čulnim zadovoljstvima uslovljavati bilo koji od ovih drugih tipova
vezivanja ili je u pitanju samo odnos 1:1?


Žudnja za čulnim zadovoljstvima može voditi i do usvajanja nekog konkretnog gledišta.
Kada imamo vrlo jaku žudnju za čulnim zadovoljstvima, možemo usvojiti gledište da je
ovo jedini život koji živimo, nema ničeg izvan njega, treba da pribavimo što više
zadovoljstava što možemo. U prosečnom životnom veku, možemo uživati najduže nekoliko
 decenija. Kada si mlad i zdrav, uživaj koliko možeš!


Ako neko ima žudnju za čulnim zadovoljstvima, može smatrati kako ona dolazi do
ispunjenja ne u ovom životu, već u nekom nebeskom svetu. Tako može prihvatiti ideju
rajskog sveta u kom su sve naše želje za čulnim uživanjima ispunjene i to može čak voditi
vezivanju za gledišta i ponekad ka pravilima i ritualima (ako vršiš ovaj konkretan ritual,
zadobićeš zasluge koje vode ka nebeskim preporađanjima i možeš uživati u čulnim
zadovoljstvima zauvek).


Žudnja za postojanjem će usloviti jako vezivanje za doktrinu o sopstvu i vezivanju za
gledišta. Naročito, ovo je žudnja za večnim postojanjem, večnim svetom i večnim
sopstvom.


BB: Tip žudnje koju sam uvek smatrao čudnom i teško razumljivom je žudnja za
nepostojanjem, vibhava-taṇhā. Uvek mi je izgledala kao najčudniji tip. Komentari
objašnjavaju ovu žudnju pretpostavljajući anihilacionističko gledište. U suttama samim
nije mnogo rečeno na ovu temu. Postoji nekoliko pasusa koji izgleda podržavaju
pomenuto tumačenje. Bilo je asketa i bramana koji su se držali stava da kada ovo
postojeće sopstvo biva uništeno slomom tela u smrti, da je to umirujuće, da je to izvrsno.
U čuvenoj Brahmajāla Sutti (DN1), Buda klasifikuje mnoge postojeće tipove filozofskih
stavova svog vremena. Pominje sedam tipova anihilacionističkih gledišta. Samo jedan
od njih izgleda identičan materjalističkom, da se osoba sastoji samo od tela, npr. četiri
elementa i kada sopstvo sastavljeno od tela umre i raspadne se, tada je osoba uništena,
poništena.


Drugi tipovi anihilacionističkih gledišta imaju suptilnije pristupe sopstvu.
Možemo uočiti da su različiti načini kako žudnja funkcioniše mogu služiti kao uslov za
vezivanje različitih tipova.


Sada dolazimo do uslova za žudnju. Preskočićemo na paragraf 41. U pasusu 38 osećaj
je naveden kao uslov za žudnju. Sledeći odeljak uzima osećaj kao objekat istraživanja:


41. Prijatelji, kada plemeniti učenik razume osećaj, nastanak osećaja, prestanak
osećaja i put koji vodi prestanku osećaja, tada on jeste onaj koji poseduje
ispravno razumevanje… i stigao je do istinske Dhamme.
42. A šta je osećaj, nastanak osećaja, prestanak osećaja i put koji vodi
prestanku osećaja? Postoji ovih šest vrsta osećaja: osećaj rođen na osnovu kontakta
okom, osećajrođen na osnovu kontakta uhom, osećaj rođen na osnovu kontakta nosom,
osećaj rođen na osnovu kontakta jezikom, osećaj rođen na osnovu kontakta telom, osećaj
rođen na osnovu kontakta umom. Nastankom kontakta, tu je i nastanak osećaja.
Prestankom kontakta, tu je i prestanak osećaja. A put koji vodi prestanku osećaja upravo
je ovaj plemeniti osmostruki put: ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Za sledeća tri odeljka lakše je početi od šest područja čula i zatim doći do osećaja. U
suprotnom, morali bismo da idemo unazad kroz objašnjenja. Hajde da skočimo napred
do paragrafa 49 gde razmatramo područja čula pa da odatle radimo ka osećajima, zatim
ponovo od šest područja čula dalje u nizu do nāmarūpa (materjalno-mentalnog).


(ŠEST PODRUČJA ČULA)
48. „Dobro je, prijatelju”, rekoše monasi, zadovoljni rečima poštovanog
Sāriputte.Onda mu postaviše novo pitanje: „Ali, prijatelju, može li postojati još neki
način na koji plemeniti učenik jeste taj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do
istinske Dhamme?” – „Može, prijatelji.
49. Prijatelji, kada plemeniti učenik razume šest područja čula, nastanak šest
područja čula, prestanak šest područja čula i put koji vodi prestanku šest
područja čula, tada on jeste onaj koji poseduje ispravno razumevanje… i stigao je do
istinske Dhamme.
50. A šta je šest područja čula, nastanak šest područja čula, prestanak šest
područja čula i put koji vodi prestanku šest područja čula? Postoji ovih šest vrsta
područja: okokao područje, uho kao područje, nos kao područje, jezik kao područje, telo
kaopodručje, um kao područje. Nastankom mentalno-materijalnog, tu je i
nastanak šestpodručja čula. Prestankom mentalno-materijalnog, tu je i prestanak šest
područja čula. Aput koji vodi prestanku mentalno-materijalnog upravo je ovaj plemeniti
osmostruki put:ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Saḷāyatana se prevodi kao šestostruko područje jer u paliju saḷāyatanaṁ je jednina
srednjeg roda - uzimajući zbirnu imenicu za šest: ṣaḍ˚ i grupšući sve osnove zajedno u
jednu. Kod nas zvuči čudno tako reći, prirodnije je: šest područja ili konkretnije šest
područja čula.


Šta je ovih šest područja čula? Oko kao područje, uho kao područje, nos
kao područje, jezik kao područje, telo kao područje, um kao područje.
Važna reč je āyatana takođe: ćha āyatanāni - bukvalno znači šest osnova.


Na šta se misli ovde? Tehnički, kada govorimo o npr. osnovi/području oka, to nije prosto
ono što smatramo očnom jabučicom, već u slučaju svake osnove čula tu je suptilna vrsta
osetljivog materijala koji je prijemčiv za pojedinačni tip čulnih nadražaja. Koristeći
modernu biološku terminologiju, ono što zovemo osnovom oka su svetlosni receptori u
oku. Treba uzeti sve učesnike u prijemu svetlosnog fenomena: ćelije, retinu, čepiće i
štapiće zajedno sa posebnim optičkim nervima... U terminima klasične Abhidhamma
analize, za ono što se smatra osnovom čula koristi se izraz pasāda-rūpa - receptivni
materijalni fenomeni, bukvalni prevod bi bio transparenti/prozirni materijalni fenomeni.
Prema analizi iz Abhidhamme to su fenomeni koji su prijemčivi za svaki odgovarajući tip
čulnih objekata, odatle izraz pasāda-rūpa.


 I slično, osnova uha će biti specijalizovane
ćelije unutar uha prijemčive za zvukove, sposobne da transformišu vibracije u uhu u
zvučni signal. Osnovom nosa smatra se u nosu duboko smeštena materija receptivna za
mirise, sposobna da miris provede do svesti. Osnovom jezika smatramo senzitivni
materijal na površini jezika prijemčiv za različite ukuse i sposoban da odgovori na njih i
predstavi ih da budu dostupne svesti. Slično, ono što je osnova tela nije celo fizičko telo već
pokriva površinu kože i unutar tela - taj aspekt koji je osetljiv na taktilne senzacije,
sposoban da odgovori na dodir i obezbedi da nadražaj bude dostupan svesti.
Kada govorimo o osnovi, ono šta se pod njom podrazumeva je osnova za nastanak
svesti.


Poslednja osnova/područje je mali problem jer nije stvarno istraživana i definisana u suttama. To
je tema koju razmatra Abhidhamma i više je objašnjena u komentarima. Verovatno
postoje razlike u mišljenjima različitih ranih budističkih škola. Čak i u okviru theravāda
pāli komentara postoje razlike. Generalno, treba biti pažljiv, osnova uma nije fizički
organ! Nije nešto kao mozak ili nije identično sa osnovom srca (što su drevni i
srednjovekovni budisti smatrali osnovom funkcionisanja uma). Osnova uma bila bi
bazična, vrlo jednostavna mentalna funkcija koja prethodi pojavljivanju svesti uma, svesti
u užem smislu. Može biti shvaćena kao vrata za pojavljivanje mentalne svesti ili svesti
intelekta, šestog tipa svesti odvojenog od čulnih svesti.


Ovih šest područja zbirno se zovu interna područja čula, jer se mogu shvatiti kao da se
interno odnose na nas, svako od ovih šest područja pripada našem psiho-fizičkom
organizmu. Ali korespondirajući svakom od ovih internih područja postoji i spoljašnje
područje. Odgovarajući području oka je vizuelni objekat, forma ili oblik (rūpāyatana -
osnova vidljive forme). Za uho je to osnova zvuka, za nos - osnova mirisa, za jezik -
ukusa, za telo je osnova taktilnih objekata.


Ono što korespondira osnovi/području uma je dhammāyatana - osnova mentalnih fenomena. To
je osnova dhamma (objekata uma), dakle bilo šta što može biti prepoznato umom,
odvojeno od čula ili čak apstrahovano iz čulnih fenomena.


Sada znamo šest internih + šest eksternih područja/osnova čula, što nam daje osnovu :-) za
razumevanje kontakta.


Ako preskočimo na paragraf 46 čitamo:

46. A šta je kontakt, nastanak kontakta, prestanak kontakta i put koji vodi
prestanku kontakta? Postoji ovih šest vrsta kontakata: kontakt okom, kontakt uhom,
kontaktnosom, kontakt jezikom, kontakt telom, kontakt umom.[14] Nastankom šest
područja čula, tu je i nastanak kontakta. Prestankom šest područja čula, tu je i
prestanak kontakta. A put koji vodi prestanku kontakta upravo je ovaj
plemeniti osmostruki put: ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Šta je tačno kontakt (phassa)? Reč kontakt je definisana i objašnjena drugde u suttama,
npr. u MN18 Madhupiṇḍika sutta (Medenjak):


16. „Na osnovu oka i oblika, svest o viđenom nastaje. Susret to troje jeste
kontakt. S kontaktom kao uslovom, nastaje osećaj...
Na osnovu uha i zvukova… Na osnovu nosa i mirisa… Na osnovu jezika i
ukusa… Na osnovu tela i opipljivih stvari… Na osnovu uma i objekata uma,
svest o spoznatom nastaje. Susret to troje jeste kontakt. S kontaktom kao
uslovom, nastaje osećaj...


Kontakt je susret ove tri stvari: objekta čula, područja čula i odgovarajuće svesti.


BB: Volim da objašnjavam kontakt kao susret svesti sa objektom kroz odgovarajuće
područje čula. To područje čula funkcioniše kao nekakva vrata, možemo zamisliti svest kako ide ka
objektu, kaže "zdravo" objektu ili da objekat dolazi i sreće svest, metaforički rečeno. U
oba slučaja se te tri stvari sreću i njihov susret je ono što zovemo kontaktom.


U ovom konkretnom pasusu za kontakt se kaže da je zasnovan na šest područja čula. Tih
šest područja je u stvari sredstvo kojim svest može da sretne objekat i sa njim sarađuje.
Ako je oko povređeno i ne funkcioniše, tada možemo imati um koji radi i može biti
vidljivih formi, ali se svest oka ne pojavljuje, nema viđenja bilo kog oblika. Tako su šest
područja čula neophodan uslov za pojavljivanje kontakta.


Zatim dolazimo do dela gde je kontakt je uslov za osećaj:


41. Prijatelji, kada plemeniti učenik razume osećaj, nastanak osećaja,
prestanakosećaja i put koji vodi prestanku osećaja, tada on jeste onaj koji poseduje
ispravno razumevanje… i stigao je do istinske Dhamme.
42. A šta je osećaj, nastanak osećaja, prestanak osećaja i put koji vodi
prestankuosećaja? Postoji ovih šest vrsta osećaja: osećaj rođen na osnovu kontakta
okom, osećaj rođen na osnovu kontakta uhom, osećaj rođen na osnovu
kontakta nosom, osećaj rođen na osnovu kontakta jezikom, osećaj rođen na
osnovu kontakta telom, osećaj rođen na osnovu kontakta umom. Nastankom
kontakta, tu je i nastanak osećaja. Prestankom kontakta, tu je i prestanak
osećaja. A put koji vodi prestanku osećaja upravo je ovaj plemeniti
osmostruki put: ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Nabrojano je šest klasa osećaja. Ovde je važno mesto! Osećaj će biti opisivan u
terminima kontakta iz kojih nastaju. Rođeni iz kontakta sa okom, uhom itd. Kada objekat,
možemo se tako izraziti, prodre kroz osnovu, svest nastaje. Zajednički susret svesti sa objektom
kroz područje čula - to je kontakt. Od tog kontakta nastaje osećaj. U stvari, mnogi
fenomeni nastaju kroz kontakt: osećaj, opažaj, mentalni obrasci... ceo skup mentalnih
fenomena. Od svih njih Buda je izdvojio osećaj kao specijalno važan, jer osećaj
funkcioniše kao jak potporni uslov za žudnju. Osećaj je specijalni instrument u
uslovljenom nastanku.


Uobičajeno je da drugde u suttama imamo osećaj podeljen na tri tipa: prijatan, bolan i
neutralan. Kroz bilo koji od čulnih kontakata može nastati svaki od ova tri tipa osećaja.
Od osećaja idemo ka žudnji gde smo ranije stali na paragrafu 38:


38. A šta je žudnja, nastanak žudnje, prestanak žudnje i put koji vodi
prestanku žudnje?
Postoje ovih šest vrsta žudnje: žudnja za oblicima, žudnja za zvukovima,
žudnja za mirisima, žudnja za ukusima, žudnja za dodirima, žudnja za objektima uma.
Nastankom osećaja, tu je i nastanak žudnje. Prestankom osećaja, tu je i
prestanak žudnje. A put koji vodi prestanku žudnje upravo je ovaj plemeniti osmostruki
put: ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.


Od ova tri tipa osećaja kod kojeg najviše ulažemo u žudnju? Prijatnog. Da li žudnja
ima bilo kakav uticaj kod druga dva? Ako smo u bolovima žudimo za time da ih se
oslobodimo. Generalno, čak i u slučaju bolnog osećaja žudnja nastaje - da se samo
oslobodimo bolova ili je to žudnja za prijatnim kao bekstvo od neprijatnog.
Što se tiče neutralnog osećaja, nekada ljudi vole tupi indiferentni osećaj na običnom
svetovnom nivou. I taj neutralni osećaj takođe se pojavljuje kao vrlo rafinisan na
suptilnom nivou - u četiri đhāne i nematerijalnim zadubljenjima. Ako nema istraživanja i
mudrosti tada se može desiti suptilna žudnja za tim mirom, spokojstvom u višim
postignućima i zatim vezivanje za njih.


Veza između osećaja i žudnje je vrlo, vrlo važna jer je ova karika u nizu od dvanaest
jedno od mesta gde dalje napredovanje uslovljenog nastanka može da se prekine.
Osećaj prirodno nastaje, neibežan je. Ali ulaženjem u taj procep između osećaja i žudnje
pomoću svesnosti i jasnog razumevanja možemo sprečiti da osećaj bude okidač za tipove žudnje,
koje bi prirodno izazvao. Moguće je sprečiti tri tipa osećaja da izazivaju različite reakcije.
Možemo sprečiti prijatan osećaj da izazove žudnju, bolan sprečiti da vodi averziji i
neutralan da održava obmanutost. Na taj način možemo zaustaviti dalje napredovanje
od žudnje ka vezivanju i odatle ka bivanju (bhava).
(nastaviće se...)
5
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka Sati poslato Avgust 09, 2023, 15:49:15 »
51.  “pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ.

Jako je blistav, monasi, um.

Mislim da u originalu nema "jako".
"Monasi, blistav je ovaj um."

(isto i u 52)

assutavā puthujjano / neupućena obična osoba
umesto ovo "obična osoba" možda bi bilo bolje:
"neupućen, neuk/prost čovek", jer je suprotno ariya = plemeniti
6
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 08, 2023, 12:49:54 »

(AN 1.51-60) Aṅguttara Nikāya, ekakanipātapāḷi, 6. accharāsaṅghātavaggo

♦ 51. “pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ.

Jako je blistav, monasi, um.

tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭhaṃ.

I uprljan je nadolazećim nečistoćama.

taṃ assutavā puthujjano yathābhūtaṃ nappajānāti.

Neupućena obična osoba ne vidi jasno stvari kakve jesu.

tasmā ‘assutavato puthujjanassa cittabhāvanā natthī’ti vadāmī”ti. paṭhamaṃ.

I zato kažem: "Za neupućenu običnu osobu nema negovanja uma!" prvo.


♦ 52. “pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ.

Jako je blistav, monasi, um.

tañca kho āgantukehi upakkilesehi vippamuttaṃ.

I oslobođen je od nadolazećih nečistoća.

taṃ sutavā ariyasāvako yathābhūtaṃ pajānāti.

Upućeni plemeniti učenik jasno vidi stvari kakve jesu.

tasmā ‘sutavato ariyasāvakassa cittabhāvanā atthī’ti vadāmī”ti. dutiyaṃ.

I zato kažem: "Za upućenog plemenitog učenika ima negovanja uma." drugo.

♦ 53. “accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu mettācittaṃ āsevati;

Monasi, ako makar na momenat monah bude srca ispunjenog prijateljskom ljubavlju;

ayaṃ vuccati, bhikkhave — ‘bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro, amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati’.

za njega kažu "monah koji živi ne zanemarujući zadubljenja, sledeći poduku učitelja, slušajući savete, ne dobija hranu uzalud.

ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī”ti! tatiyaṃ.

A šta tek reći  za one koji to često čine!" treće.

♦ 54. “accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu mettācittaṃ bhāveti;

Monasi, ako makar na momenat monah gaji srce ispunjeno prijateljskom ljubavlju;

ayaṃ vuccati, bhikkhave — ‘bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro, amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati’.

za njega kažu " monah koji živi ne zanemarujući zadubljenja, sledeći poduku učitelja, slušajući savete, ne dobija hranu uzalud.

ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī”ti! catutthaṃ.

A šta tek reći  za one koji to često čine!" četvrto.


♦ 55. “accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu mettācittaṃ manasi karoti;

Monasi, ako se makar na momenat monah pažljivo usredsredi na srce ispunjeno prijateljskom ljubavlju;

ayaṃ vuccati, bhikkhave — ‘bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati’.

za njega kažu " monah koji živi ne zanemarujući zadubljenja, sledeći poduku učitelja, slušajući savete, ne dobija hranu uzalud.

ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī”ti! pañcamaṃ.

A šta tek reći za one koji to često čine!" peto.

♦ 56. “ye keci, bhikkhave, dhammā akusalā akusalabhāgiyā akusalapakkhikā, sabbe te manopubbaṅgamā.

Monasi, koja god da su štetna stanja, bilo šta povezano ili pripada štetnim stanjima -  svima njima um upravlja.

mano tesaṃ dhammānaṃ paṭhamaṃ uppajjati, anvadeva akusalā dhammā”ti. chaṭṭhaṃ.

Um prethodi tim stanjima, a zatim i ona slede." šesto.

♦ 57. “ye keci, bhikkhave, dhammā kusalā kusalabhāgiyā kusalapakkhikā, sabbe te manopubbaṅgamā.

Monasi, koje god da su korisna stanja, bilo šta povezano ili pripada korisnim stanjima -  svima njima um upravlja.

mano tesaṃ dhammānaṃ paṭhamaṃ uppajjati, anvadeva kusalā dhammā”ti. sattamaṃ.

Um prethodi tim stanjima, a zatim i ona slede." sedmo.

♦ 58. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, pamādo.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju kao što je to, monasi, nemar.

pamattassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. aṭṭhamaṃ.

Kod onoga ko je nemaran, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja prestaju." osmo.

♦ 59. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, appamādo.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja propadaju kao što je to, monasi, pažljivost.

appamattassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī”ti. navamaṃ.

Kod onoga ko je pažljiv, monasi, nenastala korisna stanja nastaju i nastala štetna stanja propadaju." deveto.

♦ 60. “nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, kosajjaṃ.

Monasi, ne vidim nijednu drugu stvar zbog koje nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja propadaju kao što je to, monasi, lenjost.

kusītassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī”ti. dasamaṃ.

Kod onoga ko je lenj, monasi, nenastala štetna stanja nastaju i nastala korisna stanja propadaju." deseto.
7
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 02, 2023, 10:42:30 »
Može "jasika"  :ok
8
Pali kanon grupa / Dodatak uz MN9: Teže razumljive veze u formuli uslovljenog nastanka
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 02, 2023, 10:38:47 »
Bhikkhu Bodhi objašnjava:Teže razumljive veze u formuli uslovljenog nastanka I Bivanje kao uslov za rođenje (bhavapaccayā jāti)


Bivanje  (bhava) ovde je kammički aktivno bivanje  (kammabhava), kamma sposobna da generiše bivanje u tri sveta postojanja; stanje bivanja u ovim svetovima zove se bivanje preporađanja  (upapattibhava), a uključuje rođenje, rast, starenje i smrt, celu pasivnu stranu našeg postojanja koja je rezultat ranije kamme.
Reći "bivanje je uslov za rođenje" znači "kammički aktivno bivanje je uslov za rođenje" ili   "kammički aktivno bivanje je uslov za bivanje preporađanja".
   1. Bivanje u čulnom svetu (kāmabhava) je uslov za rođenje
      a. Štetna kamma (deset štetnih postupanja): generiše rođenje u nekoj od tri nesrećne ravni (paklovi, svet gladnih duhova, životinjski svet)
      b. Ograničena korisna kamma  (deset korisnih postupanja): generiše rođenje u sedam srećnih ravni (svet ljudi, šest nebeskih svetova čulnog sveta)
   2. Bivanje u svetu suptilne materije (rūpabhava) je uslov za rođenje   
       Četiri đhāne - kada se postignu, usavrše i održe u vreme smrti - vodiće preporađanju u jednoj od petnaest ravni u svetu suptilne materije, koji je podeljen u četiri ranga, shodno četiri đhāne
   3. Bivanje u nematerjalnom svetu (arūpabhava) je uslov za rođenje
      Četiri nematerijalna zadubljenja  (arūpasamāpatti) - kada se postignu, usavrše i održe u vreme smrti - vodiće preporađanju u jednoj od četiri nematerjalne ravni shodno četiri nematerijalna zadubljenja 
  II Vezivanje kao uslov za bivanje (upādānapaccayā bhavo)

Postoje četiri tipa vezivanja: (1) čulno vezivanje; (2) vezivanje za gledišta; (3) vezivanje za pravila i rituale; (4) vezivanje za doktrinu o sopstvu.
Primeri:
(1)(a) Zbog čulnih zadovoljstava neko će prekršiti pravila morala, ubijaće, krašće, činiti preljubu, ogovaraće, lagati i kao rezultat toga preporodiće se u nesrećnom svetu. (b) neko sa poznavanjem kamme i njenih plodova zbog vezivanja za čulna zadovoljstva (želje za užitkom nebeskih čulnih zadovoljstava) praktikuje darežljivost, poštuje pravila morala itd. a kao rezultat toga preporodiće se u nebeskim svetovima.
(2)(a) Zbog vezivanja za pogrešna gledišta ("nema posledica dela") osoba će prekršiti pravila morala: preporađanje u nižim svetovima. (b) zbog vezivanja za ispravno gledište ("postoji posledica dela") osoba se drži pravila morala: srećno preporađanje.
(3) Vezivanje za pravila i rituale: u verovanju da neka asketska pravila i rituali vode pročišćenju, prosvetljenju ili oslobođenju, neko će se upustiti u te prakse i proizvešće kammu koja vodi odgovarajućem obliku buduće egzistencije.
(4) Vezivanje za doktrinu o sopstvu: uobičajeno gledište o konačnom, vremenski ograničenom sopstvu koje nestaje sa smrću vodi svetovnom načinu života i traganju za čulnim zadovoljstvima, otuda sledi preporađanje u nižim nivoima čulnih svetova. Gledište o konačnom sopstvu koje je Bog stvorio vodi ka moralnim i meditativnim praksama koje proizvode korisnu kammu što vodi srećnim preporađanjima u čulnom svetu ili svetu suptilne materije. Gledište o beskonačnom, večnom sopstvu može voditi do praksi  samādhi-ja i preporađanju u svetu suptilne materije ili nematerjalnim svetovima.
 III Nāmarūpa kao uslov za šest područja čula

 Nāma: osećaj, opažaj, volja, kontakt, pažnja (vedanā, saññā, cetanā, phassa, manasikāra)
 Rūpa: četiri velika elementa i materjalni oblik koji zavisi od četiri velika elementa


1. Razvojna perspektiva
Začeće se dešava kada se svest  (viññāna) povezuje sa novooplođenom jajnom ćelijom. To je začeće kojim počinje tudnoća. Svest dolazi od bića koje je prethodno preminulo.
 Nāmarūpa = taj psiho-fizički organizam koji se pojavljuje sa početkom trudnoće.
U ovom slučaju:
  (a) Četiri velika elementa i različiti tipovi zavisnih materjalnih oblika predstavljaju podršku za telesno područje čula  (kāyāyatana), koje se pojavljuje u trenutku začeća; oni su podrška za druga područja čula - područja oka, uha, nosa i jezika - koji se postepeno pojavljuju kako se embrion razvija.
   (b) Nāma se pojavljuje kada svest inicira trudnoću. Prvi trenutak svesti u novom životu je praćen elemenatima nāma: osećaja, opažaja, volje, kontakta i pažnje. Kontinuirani tok podsvesti  (bhavanga-sota), iz koga će se pojaviti aktivni procesi svesti, zove se područje uma (manāyatana). Ovo područje uma nije fizički organ, već tip svesti. Pojavljuje se zajedno sa svojim sopstvenim osećajima, opažajima itd. i prema tome zavisi od nāma.
Ako se  nāmarūpa "ne manifestuje u materici", šest područja čula se neće pojaviti i ako je nāmarūpa prekinuta u utrobi npr. trudnoća je prekinuta na bilo koji način, šest područja čula se neće formirati. Na ovaj način možemo reći da šest osnova čula zavisi od nāmarūpa.


2. Analitička perspektiva


U svakom primeru iskustva, možemo uočiti da šest područja čula zavisi od  nāmarūpa.
 (a) Pet fizičkih područja čula zavise od materjalnog oblika
      Pet fizičkih područja čula, strogo govoreći, su senzitivni tip materije  (pasādarūpa) unutar grubih fizičkih organa čula. Ovi senzitivni tipovi materije svi zavise od drugih tipova materije - četiri primarna elementa i drugih tipova izvedene materije - da bi uopšte postojali. Tako senzitivna materija oka postoji uporedo sa četiri primarna elementa, životnom formom, bojom, mirisom, ukusom itd. Slično je sa drugim tipovima senzitivne materije. Na ovaj način šest područja čula zavisi od materjalnog oblika.
 (b) Područje uma zavisi od materijalnog oblika
      U ljudskoj egzistenciji, svest se pojavljuje zavisna od tela, koje je sačinjeno od četiri primarna elementa i drugih tipova materije. Tako područje uma zavisi od materijalnog oblika.
 (c) Pet fizičkih područja čula zavise od nāma
      Recimo u slučaju vida, faktori nāma (osećaj, opažaj itd) zavise od oka; oko ne zavisi od faktora nāma. Međutim, možemo reći da oko može funkcionisati kao oko jedino u zavisnosti od osećaja, opažaja, volje, kontakta i pažnje i na ovaj način oko (i drugi fizička područja čula) zavisno od nāma.
 (d) Osnova uma zavisi od nāma
      Objašnjenje je isto kao 1(b) osim što se odnosi na tok egzistencije, a ne na period embionalnog razvića.
 IV Svest kao uslov za nāmarūpa


 1. Razvojna perspektiva
Začeće se dešava kada se svest (viññāna) poveže sa novooplpđenom jajnom ćelijom. Svest dolazi od bića koje je ranije preminulo;  nāmarūpa je psiho-fizički organizam koji se pojavljuje sa početkom trudnoće.  Nāmarūpa se manifestuje u zavisnosti od te svesti. Kroz period razvića i tokom života  nāmarūpa može postojati samo dok svest postoji. (referenca:  Mahānidāna Sutta)


  2. Analitička perspektiva
U bilo kom primeru iskustva, svest je uslov za nāmarūpa: uslov je za nāma jer pet faktora nāma (osećaji, opažaji itd) zavise od svesti i ne mogu se pojaviti bez svesti. To je fukcija za rūpa jer forma ovog tela funkcioniše kao telo jedino kada je svest prisutna (čak i u snu i u meditativnim zadubljenjima, postoji svest, iako ne i svesnost spoljašnjeg sveta). Nesvesna mateija je rūpa, naravno, ali ne kao deo nāmarūpa.


[Napomena: mnoge sutte pominju da je nāmarūpa uslov za svest. Ovo možemo razumeti iz iste dve perspektive:


1. Razvojna perspektiva
Da bi svest inicirala novi život "mora imati temelj u nāmarūpa". U slučaju ljudskog života, ovo znači da se mora povezati sa oplođenom jajnom ćelijom što obezbeđuje materjalnu osnovu (rūpa) i kada se svst pojavljuje zasnovana na jajnoj ćeliji, biće u pratnji osećaja, opažaja, volje, kontakta i pažnje (nāma). Zatim kroz proces embrionalnog razvića, svest će uvek zavisiti od vitalnosti embriona, dakle od  nāmarūpa kao podržavajućeg uslova.


2. Analitička perspektiva
U bilo kom primeru iskustva svest zavisi od  nāmarūpa. U ljudskom životu, svest se pojavljuje na osnovu fizičkog tela, određene osnove čula, nervnog sistema, mozga, svi oni su materjalni (rūpa); svest je uvek u pratnji mentalnih dodataka, osećaja, opažaja itd. (nāma). Odnos između nāma i svesti je odnos simultanosti -eng.  conascence- (sahajāta) i odnos uzajamnosti   (aññamañña); između rūpa i svesti je odnos kompleksniji, jer se rūpa pojavljuje pre svesti i menja se sporije, ali uopšteno možemo reći da su međusobno zavisni.]V Sankhārā kao uslov za svest


  Sankhārā = štetne i profane korisne volje  (akusala-lokiyakusala cetanā)
 1. Tokom života, sankhārā su trenutni uslov za sva kammički aktivna stanja svesti. To znači da    su sva stanja svesti koja proizvode kammu praćena voljom (cetanā), bilo štetnom (akusala) ili     korisnom profanom  (lokiya-kusala). Na jeziku Abhidhamme, iz ove perspektive sankhārā je  "simultani uslov" (sahajātapaccaya) i "uzajamni uslov"  (aññamaññapaccaya).
  2. Prilikom smrti, jedna sankhārā će preuzeti ulogu generisanja preporađanja. To čini služeći kao uslov za svest preporađanja. Ta sankhārā koja uzima ulogu generisanja preporađanja je ona o kojoj se govori kao uslovu za svest. Taj uslov za svest je "uslov presudne podrške"  (upanissayapaccaya) i "kammički uslov"  (kammapaccaya).
VI Neznanje kao uslov za sankhārā


  1. Neznanje je "simultani uslov" (sahajātapaccaya), "uzajamni uslov" (aññamaññapaccaya) i "korenski uslov"  (hetupaccaya) za volje u štetnim stanjima svesti. Ove volje su sankhārā uslovljene neznanjem.
  2. Neznanje je prikrivena sklonost (anusaya) za volje u profanim korisnim stanjima svesti. Ove volje su takođe sankhārā uslovljene neznanjem.

9
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka Sati poslato Avgust 02, 2023, 09:53:40 »
za "phandano" DPR daje ovo:

2. (m.) N. of a tree Dalbergia (aspen?) A i.202; J iv.208 sq.; Miln 173

Aspen je jasika. Pogledao sam, drvo jasike se lako obrađuje (od njega se prave recimo šibice), pa bih ja stavio to.
10
Prvi prevodi i konsultacije o njima / Odg: Aṅguttara Nikāya, knjiga jedinica
« Poslednja poruka vasilije poslato Avgust 01, 2023, 18:14:49 »

Da, rečnik je nudio "osje" kao opciju, ali nisam imao pojma šta je to (a smatrajući da ni većina čitalaca ne zna) pa sam preveo sa "bodlja" da označi nešto oštro. Nisam se setio ničeg boljeg, ali "klas" bi mogao da zameni tu reč. Ispravke se usvajaju!  :D


Imao sam još jednu "poljoprivrednu" dilemu  :D [size=78%] [/size]U AN 1.47 za reč "phandano" Digital Pali Reader nudi: drvo Dalbergia. E, sad, pretražujući šta bi to moglo biti, naleteh na sajtove sa drvnom građom i ovaj latinski naziv za ružino drvo. Znajući da se od toga drveta pravi luksuzni nameštaj, odabrao sam ovaj prevod, ali videh da su drugi prevodioci izabrali drugačija tumačenja. Računam da će ovakav prevod biti blizak čitaocu, bar zbog asocijacije na duborez, obradu drveta itd.

Takođe, što se tiče pomenute AN 1.41 i srodne AN 1.42, korišćena je ovakva konstrukcija:
...lohitaṃ vā uppādessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
Dakle, prvi deo: ...lohitaṃ vā uppādessati je upravni govor (uočavamo to iz uppādessatīti, produženo i + nastavak ti za zatvaranje navodnika) sa glagolom u budućem vremenu. Drugi deo: netaṃ ṭhānaṃ vijjati ukazuje na to da stanje iz zavisne rečenice (da će se neko poseći i krvariti) nije moguće, a dat je u sadašnjem vremenu. U prevodu se ovakva konstrukcija gubi (mada je zanimljivo primetiti je), jer nije u duhu našeg jezika, već je prevodimo sa: "nemoguće je..." ili "ne može..." sa glagolom u potencijalu ili futuru, kako god smo odlučili. Smisao ostaje isti.
I prevodioci na engleski čine slično, ove konstrukcije nema u savremenim prevodima.

 
Stranice: [1] 2 3 ... 10